Gå til leksikonoversigt

Willemoës, Niels Carl d'Obry, 1867-1954, redaktør

Personer

Niels Carl d'Obry Willemoës var født i Flensborg; søn af redaktør C.A. d'Obry Willemoes. Han kom først i gartnerlære og blev senere uddannet til journalist. I årene 1889-1898 havde han redaktørposter ved en række dagblade, inden han i 1898 etablerede sig som redaktør for det konservative Ribe Stiftstidende, som han redigerede i de næste 39 år.

Han engagerede sig på en lang række områder med tilknytning til det nationale arbejde. Ribe Stiftstidende var i perioden omkring 1. Verdenskrig, hvor danske aviser syd for Kongeåen var ramt af censur, en vigtig nyhedskilde for den dansksindede befolkning der, ikke kun om deres egen landsdel, men også om begivenheder i kongeriget og i den øvrige verden. Samtidig var hans avis en vigtig kilde for den danske offentlighed om forholdene i Sønderjylland. 

I 1920 var Willemoës medstifter af Grænseforeningen, hvor han sad i hovedstyrelsen frem til 1929. Gennem foreningens presseudvalg støttede han energisk faderens gamle avis Flensborg Avis. I 1937 udnævntes han til æresmedlem af Grænseforeningen. Willemoes var endvidere initiativtager til Dybbøldagen og formand for Grænsefonden af 31. maj 1924. Han var derudover aktiv vedrørende bestræbelserne for at bevare og udsmykke Skamlingsbanken.

Endelig var Willemoes stærkt engageret i at udvikle turismen i Ribe; han udnævntes i 1946 til æresborger i byen.