Gå til leksikonoversigt

Zweiströmigkeit

Begreber

Begreb fremført af det tyske mindretal i Sønderjylland, som dækker den opfattelse, at man kan have elementer eller strømninger fra både dansk og tysk kultur og åndsliv i sig. Den bedste danske oversættelse er "tvestrømmethed", hvilket egentlig betyder et vandløb med to tilløb.

Begrebet forekommer første gang i et brev fra 1927 fra pastor Jürgen Braren til biskop Valdemar Ammundsen, hvori Braren omtaler vigtigheden af at bevare det særlige slesvigske element, nemlig tosprogetheden. Begrebet dækker altså den opfattelse, at der findes en særlig slesvigsk identitet, som hverken er dansk eller tysk, men rummer begge kulturer.

Zweiströmigkeit indgik i programerklæringen for tidsskriftet Slesvigland, der udkom første gang i 1980, hvori der stod: "Slesvigerne har kunnet suge til sig fra flere kulturkredse, har kunnet vælge mellem dansk og tysk på alle områder, men har også formået at omdanne påvirkning udefra til noget særligt slesvigsk." 
 

Litteratur:

Günter Weitling: "Tysk identitet i Nordslesvig", i: Inge Adriansen m.fl.: National identitet. Fem foredrag om dansk og tysk identitetsfølelse i grænselandet. 1994.