Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Kreds 22 i Sydvestjylland

Ribe Havn. Foto: Wikimedia Commons

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Sammenslutningen af Grænseforeninger i Sydvestjylland

Forretningsorden

Sammenslutningen Grænseforeninger i Sydvestjylland dækker kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Ribe, Varde og Vejen.

Sammenslutningen ledes af et 2-mandsudvalg (koordinator og sekretær/kasserer) i samarbejde med formændene for enkeltforeningerne eller en af formanden udpeget repræsentant.

Sammenslutningen afholder mindst et årligt formandsmøde, hvor man bl.a. behandler:

  • Samarbejdet mellem enkeltforeningerne.
  • Enkeltforeninger, der har behov for særlig støtte.
  • Planlægning af evt. fællesarrangementer, f.eks. Skibelundmødet, studieture m.v.
  • Budget og regnskab, herunder kontingentandel for Sammenslutningen.
  • Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for ”Vesterled”.
  • Valg af koordinator og sekretær/kasserer.

Koordinatoren udarbejder dagsorden for formandsmødet og leder mødet.

Sekretæren sørger for udsendelse af indbydelsen og tager referat fra mødet.

Godkendt på kredsgeneralforsamlingen for kreds 22 den 10. april 2010

Verner Jensen, Dirigent

Ib Ansgar Jensen, Sekretær

Denne forretningsorden erstatter forretningsorden for Grænseforeningen – Ribe amt – stiftet 28.10.1923