Bliv klar til Grænseforeningens Sendemandsmøde

Foreningens festdag nærmer sig med hastige skridt. Her er alt, du har brug for at vide her og nu. 

Grænseforeningens Sendemandsmøde 2024 finder sted den 27. april i Messe C, Fredericia.

Grænseforeningens Sendemandsmøde 2024 finder sted den 27. april i Messe C, Fredericia.

Foto: Lars Salomonsen

Sendemandsmødet er den store festdag i Grænseforeningen. Det er hvor, vi alle samles, og hvor vi i fællesskab dyrker demokratiet. 

Sendemandsmødet 2024 bliver et af de vigtige, for der skal vælges en ny formand, efter at Peter Skov-Jakobsen i december meddelte, at han ikke genopstiller på posten. Peter Skov-Jakobsen har været formand for Grænseforeningen siden oktober 2020. 

Eneste kandidat til at overtage formandsposten er Mirco Reimer-Elster. Han er indstillet af Grænseforeningens bestyrelse.

Udover formandsposten skal der også vælges en række bestyrelsesmedlemmer. Hvem der er på valg kan ses herunder:

 • Else Tornbo (villig til genvalg), Region Syddanmark
 • Ruth Villadsen (villig til genvalg), Region Sjælland
 • Karen Marie Ravn (villig til genvalg), Region Midtjylland
 • Karsten Simonsen (genopstiller ikke), Region Nordjylland
 • Jan Niemann (genopstiller ikke), Region Hovedstaden
 • Sven Wieland (genopstiller ikke), Region Syddanmark

I Region Nordjylland opstilles Karsten Frederiksen, der er formand for Grænseforeningen Vendsyssel. 

I Region Hovedstaden opstilles Steen Skovhus, der er formand for Grænseforeningen Vestegnen. 

Der er endnu ikke modtaget indstillinger til posten i Syddanmark, ligesom der ikke er indkommet indstillinger på flere kandidater i de andre regioner. 

Der er ikke indkommet forslag til dagsordenen fra lokalforeningerne. Dagsordenen er derfor som følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om Grænseforeningens virksomhed det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Bestyrelsens orientering om handlingsplan og budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent til hovedforeningen

7. Valg:

a. Formand

b. Bestyrelse (jvf. § 15)

c. Revisor

Eventuelt

Derudover er der en række praktiske oplysninger:

 • Grænseforeningens Sendemandsmøde finder sted lørdag den 27. april i Messe C Fredericia, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.
 • Invitation til Sendemandsmødet sendes ud på mail
 • Tilmelding skal ske via linket i invitationen. Lokalformand, kasserer eller andre kan tilmelde lokalforeningen kollektivt pga. betaling
 • Der er tale om et en-dages-møde, der inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
 • Pris 300 kr. pr. person (samme som i 2019)

Kontakt mp@graenseforeningen.dk ved eventuelle spørgsmål.