Tilskudsmuligheder for lokalforeninger

Det er fortsat muligt at ansøge om tilskud til aktiviteter i lokalforeningerne.

Der kan søges om tilskud til aktiviteter, som lokalforeningen ikke umiddelbart selv kan dække økonomisk. Der er ved disse tilskud ikke tale om underskudsdækning, og der gives ikke tilskud til forplejning. Der er to muligheder:

Lidt større beløb søges via formandskabet i Grænseforeningen ved at sende en mail til økonomichef Lars Dysgård, ld@graenseforeningen.dk. Han samler alle ansøgninger til formandskabet. Sammen med ansøgningen skal der foreligge et overslag (budget) over udgifter og indtægter, hvori der også fremgår en egenbetaling (deltagerbetaling). 

Mindre beløb kan fås gennem organisationskonsulent Michael Rask Pedersen, der administrerer en mindre pulje, der bl.a. tages i brug, når han deltager på møder lokalt. Tag fat i Michael mp@graenseforeningen.dk eller 60 25 34 52.