Det nye Danevirke Museum ved det historiske voldanlæg i Sydslesvig skal efter planen slå dørene op i 2024.

Foto: SSF/Martin Ziemer

Nyt Danevirke Museum vil tiltrække flere danskere

Sydslesvigsk Forening (SSF) har fået 73 millioner kr. til at bygge et nyt, moderne museum ved det historiske voldanlæg Danevirke.

Det historiske voldanlæg Danevirke, der er UNESCO-verdensarv, skal have nyt museum. Sydslesvigsk Forening (SSF), der ejer det nuværende Danevirke Museum, har modtaget i alt 73 millioner kroner til at bygge et nyt, moderne museum ved voldanlægget. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har skænket 60 mio. kr., mens Augustinus Fonden har skænket 13 mio. kr.

Museumsleder Lars Erik Bethge glæder sig over, at det nye museum nu bliver en realitet. Han håber, at det kan tiltrække flere gæster fra Danmark.

“Idéen om et nyt Danevirke Museum er mere end et årti gammel, så det er meget glædeligt, at det nu er faldet på plads. Vi håber, at det nye museum kan tiltrække endnu flere gæster fra Danmark, både dem, der er på dagsture i Sydslesvig, og dem, der er på vej længere sydpå”, siger Lars Erik Bethge, der oplyser, at danske turister udgør ca. 70 procent af det nuværende museums besøgende.

“Vi håber også, at vi med det nye museum kan få flere tyske gæster, både fra Slesvig-Holsten og andre delstater. Anerkendelsen af Danevirke som UNESCO-verdensarv i 2018 har øget den tyske interesse for vores museum, og vi håber, det fortsætter med det nye museum”, siger Lars Erik Bethge. 

I det nye museum bliver der mere plads til at fortælle Danevirkes historie, der strækker sig over mere end 1500 år fra jernalderen frem til Anden Verdenskrig. Lars Erik Bethge fremhæver dog, at de besøgende primært kommer for at se voldanlægget, der er Norden største forsvarsværk og fortidsminde, der blev opført og udbygget i årene 500 til ca. 1200.

“Det nye museum skal være det mest optimale supplement, der giver de indtryk og den viden, som man ikke kan få ude ved volden. Museet skal sanseliggøre, hvor imponerende et bygningsværk Danevirke har været og stadigvæk er”, siger Lars Erik Bethge. 

Det nuværende Danevirke Museum blev grundlagt i 1990 bl.a. takket være økonomisk støtte fra Grænseforeningen. I 2020 havde museet ca. 12.000 betalende gæster, hvilket Lars Erik Bethge kalder fornuftigt i et år, der var præget af coronapandemiens nedlukninger. Med det nye museum er det målet at tiltrække 30.000 gæster pr. år. Efter planen skal museet åbne i  2024.