Hanne Sundin er direktør i Grænseforeningen.

Foto: Thomas Tolstrup

Et lysende eksempel

"Jeg ser frem til at præsentere strategien på Sendemandsmødet i 2023", skriver Hanne Sundin, direktør for Grænseforeningen, i en kommentar.

Ikke meget markerer nytåret, som når Hendes Majestæt Dronningen taler til sit folk foran skærmen – mange med forventningen om en god aften og forinden forventning om formanende eller opløftende ord fra majestæten.

Også ved årsskiftet 2022-2023 var der gode ord at læne sig op ad. I relation til krigen i Ukraine fremhævede dronningen bl.a. det dansk-tyske grænseland og hvordan området og forsoningen der er et lysende eksempel på, at forskellige sprog, kulturer og traditioner kan leve side om side, hvis vi gør en indsats.

Det kan man tænke videre over, også når fyrværkeriet er døet ud.

Det gør vi i Grænseforeningen. Og det er vores omverden interesseret i. Første dag i det nye år gav formanden for Grænseforeningen således interview med opbakning til dronningens budskab.

Dronningens ord, som vi blev bedt om at kommentere, er et godt tegn for 2023. Grænseforeningens budskaber om et velfungerende grænseland og en anerkendende tilgang til mindretal på begge sider af grænsen er nutidige og relevante.

Derfor er det også med opløftet sind, at jeg skriver til dette første magasin i 2023. Jeg tænker tilbage på nytårsaften, samtidig med at jeg ser frem mod de kommende måneder og et nyt år, hvor Grænseforeningen skal gå nye veje.

2022 var året, hvor Grænseforeningens strategi udløb efter fejringen af jubilæet i 2020. Og derfor blev det annonceret på Sendemandsmødet i 2022, at den kommende tid skulle bruges på at tegne en ny vej for foreningen, nationalt såvel som lokalt.

Jeg bliver løbende spurgt, hvordan det går med det. Svaret er, at vi stadig er på vej. Vi er i gang med en fælles proces, hvor alle lokalforeninger høres, ligesom bestyrelsen i landsorganisationen og sekretariatet er i arbejdstøjet.

Forankring, fællesskab og demokrati tager tid. Det første lever vi for, så det andet lever vi med. Kun derved får vi en fælles strategi, der er hele foreningens.

En strategi med udgangspunkt i en åben danskhed. For hvis der er noget 2022 har vist os, så er det, at det at forholde sig til grænsekonflikter, grænseland, mindretal og forsoning stadig er relevant. Dronningen mindede os på årets sidste aften herom.

Jeg ser frem til at præsentere strategien på Sendemandsmødet i 2023 og til det fortsatte arbejde for Grænseforeningens mærkesager.

Med det skudsmål bringes hermed et sent, men ikke mindre velment, ønske om godt nytår til alle.