Velkommen til Sydslesvigudvalget

LEDER: En ny regering er dannet efter folketingsvalget 5. juni, og Folketinget er ved at være klar til at begynde lovgivningsarbejdet. De fleste udvalgsposter og ordførerskaber er fordelt, og det gælder også medlemskabet af Folketingets Sydslesvigudvalg, skriver Jens Andresen, formand for Grænseforeningen, i sin leder. 

En ny regering er dannet efter folketingsvalget 5. juni, og Folketinget er ved at være klar til at begynde lovgivningsarbejdet. De fleste udvalgsposter og ordførerskaber er fordelt, og det gælder også medlemskabet af Folketingets Sydslesvigudvalg, som siden folketingsvalget 15. september 2011 træffer afgørelse om tilskud og støtte til aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig og rådgiver kulturministeren, tidligere undervisningsministeren, om forhold af betydning for mindretallet.

Sydslesvigudvalget, der afløste Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig, det såkaldte Femmandsudvalg, har fra 2011 og indtil nu haft fem medlemmer. I fremtiden vil Sydslesvigudvalget have syv medlemmer. Forøgelsen af antallet af medlemmer i Sydslesvigudvalget skyldes en lovændring, hvorefter de syv største partier i Folketinget nu er berettiget til at sende hver sit medlem til udvalget.

"Et mindretal som det danske i Sydslesvig, er nemlig, lige så lidt som et hvilket som helst andet lokalsamfund, en statisk størrelse."

Jens Andresen, formand for Grænseforeningen.

Mette Bock var som medlem af Folketinget og formand for Grænseforeningen med til at foreslå, at der skulle være syv og ikke fem medlemmer af Sydslesvigudvalget. Der skal altid et flertal til at gennemføre en beslutning i Folketinget. Men på særlige områder er det af afgørende betydning, at der sendes et signal om, at hele Folketinget står bag. Et sådant signal er af stor betydning for det danske mindretal, der med rette kan føle det som en slags moralsk støtte til det arbejde, der ydes i mindretallet.

I Grænseforeningen glæder vi os til at møde det nye Sydslesvigudvalg for sammen med mindretallets egne repræsentanter at skabe forståelse for betydningen af mindretallets indsats for at bevare en hverdag, der er så dansk som mulig, i deres hjemstavn. Er der noget nyt i det, vil nogen måske spørge, og svaret herpå er ja. Et mindretal som det danske i Sydslesvig, er nemlig, lige så lidt som et hvilket som helst andet lokalsamfund, en statisk størrelse.

Det danske mindretal med dets organisationer undergår løbende en udvikling og ønsket om fornyelser og tilpasninger dukker hele tiden op. Disse forandringer af mindretallet og dets virke er det vigtigt at sikre bred opbakning til fra Folketinget, og det er Folketingets Sydslesvigudvalg garanten for. Velkommen til det nye Sydslesvigudvalg.

Jens Andresen er formand for Grænseforeningen.