Det traditionelle Dannebrogs-fyldte optog gennem Flensborgs gader var igen en del af programmet for De danske Årsmøder i Sydslesvig i juni efter to års pause.

Foto: Alexander Leicht Rygaard/Grænseforeningen

Dannebrog gennem Flensborg

Efter to år med henholdsvis en aflysning og en kraftigt nedskaleret udgave blev De danske Årsmøder i Sydslesvig igen afholdt i traditionel form den 10.-12. juni. Magasinet Grænsen var med på sidstedagen i Flensborg, hvor mindretallets tilhørsforhold til Danmark atter kunne markeres med et storstilet optog gennem grænsebyens gader.

Dannebrog i massevis vajede i Flensborgs gader, da det traditionelle søndagsoptog igen var på programmet ved De danske Årsmøder i Sydslesvig efter to år, hvor coronapandemien havde umuliggjort store forsamlinger.

“Det er godt at stå her i dag. Masser af glade mennesker. Festlig stemning. Dannebrog til tops i flagstængerne. Og det er ekstra dejligt ovenpå to år med corona, at aktiviteterne er tilbage i fuld omfang. Alt er, som det skal være”, lød det fra Henrik Dam Kristensen (S), formand for Folketinget, fra talerstolen på årsmødepladsen, da friluftsmødet havde taget sin begyndelse, efter at optoget havde bevæget sig gennem byen fra Nørretorv via Toosbüystraße, Duburger Str. og Waldstraße.

Allerede fra morgenstunden var Dannebrog blevet hejst på årsmødepladsen på Waldstraße, der til daglig hører under Dansk Gymnastikforening i Flensborg, ved en morgenandagt for de søndagsfriske. På Nørretorv, der bl.a. er kendetegnet ved Neptunbrønden, hvor studenter fra det danske mindretals gymnasium i Flensborg, Duborg-Skolen, traditionelt hopper i efter de sidste eksaminer, begyndte de første Dannebrogsflag at vise sig hen over middag.

Mens den populære hjørnecafé Kritz stadig serverer æg og bacon-fyldte morgenmadstallerkener, dukker småbørnsfamilier op med flag og hjemmelavede skilte, der afslører, hvilken lokal dansk børnehave de tilhører. På hvad der føles som kort tid, går Nørretorv fra at befinde sig i en hensunket og slumrende tilstand til at være hektisk og fyldt med mennesker, også takket være de mange spejderorkestre, der entrerer én efter én til tonerne af bl.a. temaet fra Olsen Banden-filmene.

Da Nørretorv og den tilstødende strøggade Storegade synes at have nået sin maksimale kapacitet, begynder menneskemængden at bevæge sig. Den forreste gruppe af fanebærere har allerede ledt an rundt om hjørnet op ad den stejle Toosbüystraße, som særligt er kendt for sine mange Jugendstil-bygninger, der karakteriseres af asymmetri og bugtede linjer inspireret af plante- og dyreformer.

Junivejret viser sig fra sin bedste side, mens grupper af glade børn, forældre og bedsteforældre hånd i hånd slentrer op ad gaden, inddelt efter institutionelt tilhørsforhold. Håndholdte dekorerede skilte viser bl.a., at Sørup Børnehave, der ligger midt på halvøen Angel små 25 kilometer øst for Flensborg, går foran de flensborgske børnehaver Vesterallé, Oksevejen, Skovgade og Jaruplund.

Mange af Flensborgs beboere er ikke uvidende om dagens begivenhed. På altaner og i vindueskarme bliver der holdt øje med det lange optog og lejlighedsvis vinket, når nogle af optogets deltagere løfter hovederne og smiler mod himlen. Og på enkelte altaner er der sågar pyntet op med Dannebrogsflag.

Efter en strækning på Waldstraße afsluttes og opløses optoget på årsmødepladsen, hvor et banner på en tilhørende bygning byder velkommen med ordene “DANSK ÅRSMØDE”. Fra den opsatte scene på årsmødepladsen byder mødeleder Heino Aggedam, rektor på Duborg-Skolen, op til fællessangen ‘Velkommen i den grønne lund’, hvorefter de mange børnehavebørn samles på pladsens midte til en række optrædener til ære for de mange fremmødte familiemedlemmer.

Dagens hovedtaler, Henrik Dam Kristensen (S), formand for Folketinget, benytter lejligheden til at sige farvel og tak, idet han ikke genopstiller til Folketinget og dermed ikke længere ville kunne tale til mindretallet på Folketingets vegne.

“Det er lidt vemodigt. Jeg kommer til at savne den stærke følelse af samhørighed. Få steder føler jeg mig så dansk som her ved årsmøderne i Flensborg”, siger Henrik Dam Kristensen (S), som efterfølges af Claus Christian Claussen (CDU), europaminister i Slesvig-Holsten, der leverer en hilsen til mindretallet på vegne af den slesvig-holstenske delstatsregering:

“Hvis vi ikke havde mindretallet, ville Slesvig-Holsten være en del fattigere. For os er den kulturelle mangfoldighed i delstaten en kæmpe skat, som vi er stolte af, og som vi vil værne om”, lød det.