Hanne Sundin er direktør i Grænseforeningen.

Foto: Thomas Tolstrup

Grænseforeningen er (også) til for medlemmerne

"Formålet er i fokus", skriver Hanne Sundin, direktør i Grænseforeningen, i en kommentar.

Grænseforeningens formål er som bekendt ‘at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.’ Eller det er i hvert fald ‘bekendt’ for os, der har vedtægterne tæt på kroppen.

Formålet sætter retning for strategien, og derefter er det tid til at trække i arbejdstøjet. Sekretariatet knokler på. Bestyrelsen knokler på. Og lokalforeningerne knokler på.

Bestyrelsen og lokalforeningerne består af ildsjæle – vi arrangerer ture til Sydslesvig, vi besøger venskabsbyer, vi afholder foredrag, sangaftner og koncerter, vi minder kommuner om at vedligeholde genforeningssten og rigtigt meget mere.

Ved siden af det arrangerer sekretariatet folkemødedebatter med inddragelse af sydslesvigere, udgiver magasinet Grænsen, udarbejder undervisningsmaterialer, sender elevambassadører ud og meget mere.

Alt sammen for det vi vil. Formålet er i fokus. Men i en forening er det ikke alt. Der må altid også være et andet fokus. Nemlig medlemmerne.

Medlemmerne er ikke glemt i ovenstående aktiviteter – tværtimod. Aktiviteterne er til for den brede folkeoplysning. Alle de danskere, som vi ønsker, skal kende Sydslesvig. Men de er samtidig medlemsaktiviteter – tider og steder, hvor vi møder hinanden.

Men der skal gøres endnu mere for medlemmerne, og det har bestyrelsens opmærksomhed. På bestyrelsens todages strategiseminar var netop foreningsarbejdet i fokus. Udgangspunktet var, at jeg i foråret var rundt og besøge næsten alle lokalforeninger. På besøgsrunden talte vi om fremtiden for de enkelte lokalforeninger – og om nutiden. Om hvad der er besværligt, og hvad der kan gøre det hele lettere og sjovere.

Det har bestyrelsen lyttet til og lagt hovederne i blød for at imødekomme. Derfor vil sekretariatet sætte forskelligt i gang.

For det første er der tilbud til lokalforeningerne, f.eks. at sekretariatet kan agere bank i stedet for den lokale bank samt overtage bogføring og årsregnskaber for kassereren. Det blev præsenteret på lokalforeningsmødet den 7. oktober og vil også få fokus til foråret.

For det andet det, som sekretariatet nu igangsætter og gør for lokalforeningerne, f.eks. at få tjekket alle postadresser, indhentet telefonnumre og mailadresser.

For det tredje det, vi skal udvikle, f.eks. billedbank til lokalforeningsprogrammer og bedre proces for at arrangementer kommer på hjemmesiden og i magasinet Grænsen.

Grænseforeningen er til for at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur. Men Grænseforeningen er også til for medlemmerne.