Chantal Jehle tror på en lys fremtid for SSW: “Vi har mange dygtige politikere, der er gode til at lære fra sig. Så jeg ser meget optimistisk på fremtiden. Og mon ikke også Stefan Seidler bliver genvalgt i Berlin. Han gør i hvert fald et kæmpe arbejde”, lyder det.

Foto: SSW

Ny generation tror på SSW - også i fremtiden

SSW 75 år

20-årige Chantal Jehle er næstformand for Sydslesvigsk Vælgerforening Ungdom (SSWU). Hun tror på, at moderpartiet SSW, der i år fylder 75 år, også i fremtiden vil spille en vigtig rolle på både lokal-, regional- og landspolitisk niveau.

Chantal Jehle kan godt lide at sætte ting i gang.

Hun er politisk aktiv som den første i sin familie, og senest har hun været drivkraften bag en ny lokalafdeling for Sydslesvigsk Vælgerforening Ungdom (SSWU) i Rendsborg-Egernførde, der tilhører det sydligste af Sydslesvig. For det er vigtigt at kunne diskutere politik i det område, man kommer fra, mener hun.

“Sydslesvig er ikke en ensartet størrelse. Der er langt fra Flensborg og herned til mit område. Det er ikke nødvendigvis de samme udfordringer, vi oplever. Det er vigtigt at italesætte, og jeg er glad for, at vi nu har skabt et forum, hvor vi mindretalsunge fra området kan diskutere politik”, siger Chantal Jehle, der blev valgt som den første formand i den nye ungdomslokalafdeling i juli måned.

Hun har dog rigelig erfaring med at være en del af fronten for et ungdomsparti. Siden oktober 2022 har Chantal Jehle været næstformand for hovedafdelingen af SSWU, hvor Mats Rosenbaum er formand.

“Det er noget, der gør mig glad, og jeg har lært meget allerede. Jeg har været med i bestyrelsen i mere end tre år, og jeg oplever et stort socialt samvær”, siger hun.

Fokus på amtsrådet

Hun er også allerede involveret i mere konkret politisk arbejde, for i maj måned blev hun valgt til amtsrådet i Rendsborg-Egernførde som én af seks SSW’ere. Her får hun som en del af social- og sundhedsudvalget lov til at arbejde med to af de politiske områder, der interesserer hende mest. Chantal Jehle er selv ved at uddanne sig til lægeassistent og er i lære hos en børnelæge. Hun er optaget af, at flere mennesker får adgang til ordentlig velfærd og ikke kun, fordi man har en god sundhedsforsikring gennem et arbejde. Hun oplever et sundhedssystem i Tyskland, der er under pres, og hvor mange kigger mod Danmark for løsninger.

“Vi kan lære meget af det danske sundhedssystem, tror jeg, men der er også mange historier i medierne om, at den danske velfærd ligeledes er under pres”, siger hun.

Som ung politiker i Sydslesvig tilhører Chantal Jehle den næste generation af meningsdannere i det danske mindretal. Hun tror på, at moderpartiet SSW også i fremtiden kommer til at spille en vigtig rolle på lokal-, regional- og landspolitisk niveau, fordi partiet præsenterer sig selv som et demokratisk alternativ til den etablerede, politiske scene i Slesvig-Holsten med gode løsninger inden for klima-, sundhed- og socialområdet. Allerede nu oplever hun, at hun som ung bliver taget alvorligt internt i partiet, og hun tror på, at det kun gavner med flere unge kræfter.

“Vi unge bringer andre perspektiver med ind i den politiske diskussion, og det giver også en bedre repræsentation udadtil. Jeg oplever SSW som en stor familie, og det er sjovt og spændende at være med. Jeg er overbevist om, at SSW også i fremtiden vil tiltrække opmærksomhed fra både mindretallet og flertallet og have indflydelse på alle politiske niveauer. Vi har mange dygtige politikere, der er gode til at lære fra sig, så jeg ser meget lyst på fremtiden”, siger hun.

Mor var ikke tilfreds med det tyske system

Chantal Jehle beskriver sig selv som førstegeneration-sydslesviger. Hendes forældre er tyskere, og det var hendes mor, der valgte at sende hende i dansk børnehave og skole. Moren var ikke tilfreds med det tyske system og hørte så fra en kollega, at det mindretalsdanske system havde mange fordele.

“Det er jeg meget glad for i dag. Mindretallet har givet mig rigtig meget, og jeg ser kun fordele ved at vokse op som en del af mindretallet. Jeg kan læse og arbejde både i Danmark og Tyskland, og det har givet mig en helt anden fornemmelse for sprog. Jeg er faktisk meget taknemmelig over, at min mor valgte det”, siger Chantal Jehle.

Også lillesøsten Arwen er blevet en del af det danske system, og senest har hun engageret sig i den nye SSWU-lokalafdeling i Rendsborg-Egernførde sammen med storesøster.

“Jeg tror da, jeg har inspireret hende til at blive aktiv i politik. Jeg har i hvert fald altid fortalt meget og forsøgt at være begejstret. Men jeg vil ikke tage hele æren, og det er jo bare fedt, at vi kan diskutere politik sammen nu, for det har ikke været noget, der har fyldt i vores barndomshjem”, siger Chantal Jehle, der glæder sig til at være en del af SSW og SSWU de kommende år. Hvorvidt hun ender med at påtage sig flere politiske hverv, ved hun ikke endnu.

“Det kommer an på min uddannelse. Jeg tager en ting ad gangen”, slutter hun.