Karl Otto Meyer døde 7. februar 2016.

Foto: Lars Salomonsen

Ny bog belyser Karl Otto Meyers politiske liv

Karl Otto Meyer (1928-2016) var en markant skikkelse i det danske mindretal i Sydslesvig gennem en meget lang årrække. Han var bl.a. formand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og chefredaktør på Flensborg Avis. Nu belyses hans politiske liv og betydning i en ny bog

Det er arkiv- og forskningschef på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Mogens Rostgaard Nissen, der har skrevet Karl Otto Meyer – politiker, publicist og polemiker, som udkom 15. november på Syddansk Universitetsforlag.

Allerede som 32-årig opnåede Karl Otto Meyer sin første store post i mindretallet, da han i 1960 blev landsformand for SSW. Samtidig var han også næstformand i Sydslesvigsk Forening (SSF) og medlem af tilsynsrådet på Flensborg Avis, hvor han senere blev chefredaktør. Fra 1971-1996 var han medlem af den slesvig-holstenske landdag for SSW.

I sit arbejde med bogen har Mogens Rostgaard Nissen gennemgået et væld af kildemateriale, bl.a. de mere end 7.000 lederartikler, som Karl Otto Meyer skrev fra 1963-1984, hvor han var chefredaktør på Flensborg Avis.

Karl Otto Meyer døde 7. februar 2016.

Karl Otto Meyer – politiker, publicist og polemiker. Af Mogens Rostgaard Nissen, 359 sider, 238 kr., Syddansk Universitetsforlag.