Sydslesvigske julemærker udkom den 12. november 2022.

Foto: Sydslesvigsk Forening

Sydslesvigske julemærker er udkommet

Det sydslesvigske julemærke er udkommet siden 1949. Årets udgave prydes af en smuk luciabrud samt Helligåndskirken i Flensborg, hvor der er blevet prædiket på dansk siden 1588.

Siden 1949 har det danske mindretals kulturorganisation, Sydslesvigsk Forening (SSF), udgivet et julemærke efter dansk tradition, og i år er ingen undtagelse. Årets julemærke udkom 12. november i forbindelse med SSF’s landsmøde og rummer to motiver:

En klassisk luciabrud tegnet omkring 1945 af én af Vermehren-brødrene, som var læger og med til at grundlægge Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samme år. Det andet motiv er Helligåndskirken i Flensborg, hvor byens dansksindede borgere har kunnet deltage i gudstjenester på dansk siden 1588. Kirken er tegnet af den kendte tyske kunstner Käte Lassen (1880-1956), der boede det meste af sit liv i Flensborg.

Käte Lassen var som kunstner meget inspireret af dansk og nordisk kunst, og i sin levetid besøgte hun flere gange byer i Danmark for at udvikle sine malerkunst. Det var særligt det københavnske kulturliv, men også Skagen og Skagensmalernes afbildninger af naturomgivelser, der tiltrak Käte Lassen. Det vides ikke, hvornår Käte Lassen har tegnet Helligåndskirken.

Det var oprindeligt lægen Ferdinand Jensen, der kom på idéen med at udsende et årligt sydslesvigsk julemærke, som kunne skabe opmuntring blandt mindretallets medlemmer i de trange år efter Anden Verdenskrig, hvor vareknaphed, boligmangel og flygtningestrømme var en del af hverdagen. Julemærket blev mødt med stor interesse, og i 1969 toppede efterspørgslen med et oplag på knap 1,25 millioner.

I dag trykkes der 64.000 frimærker fordelt på 2000 ark. I Tyskland er der ingen særlig julemærketradition, og julemærket er således en måde for mindretallet at bevare tilknytningen til dansk kultur på.

Julemærkerne kan købes på SSF’s hjemmeside.