Tilbage til nyhedsliste

A.P. Møller Fonden giver 50 millioner til nyt mindretalscenter

25. januar 2023

Dansk Skoleforening for Sydslesvig har modtaget en bevilling på 50 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden til etableringen af et nyt mindretalscenter i byen Tarp

A.P. Møller Fonden har bevilliget 50 millioner kroner til et nyt mindretalscenter i Tarp.

A.P. Møller Fonden har bevilliget 50 millioner kroner til et nyt mindretalscenter i Tarp.

Foto: Skoleforeningen

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilliget 50 millioner kroner til Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Bevillingen skal gå til etableringen af et nyt mindretalscenter i byen Tarp, der ligger midt mellem Flensborg og Slesvig.

Helt konkret finansierer de 50 millioner kroner den første af to bygningsfaser. Første fase omhandler etableringen af et nyt dagtilbud, der skal have plads til knap 100 børn.

Anden fase består af en ny grundskole til 150-180 elever med idræts- og foreningsfaciliteter. Foreningsfaciliteterne vil også være tilgængelige for de øvrige mindretalsforeninger og rumme eftermiddags- og aftenaktiviteter for alle aldre.

Det skriver Skoleforeningen i en pressemeddelelse.

”Med tilsagnet fra Fonden er midlerne til første fase sikret. Dagtilbuddet er akut påkrævet, men er i sig selv ikke et mindretalscenter – og vi går nu i gang med - sammen med især Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) - at se nærmere på behovene i anden fase og dernæst mulighederne for finansiering”, siger Lars Kofoed-Jensen, Skoleforeningens direktør.

Ifølge pressemeddelelsen har det været afgørende for A.P. Møller Fonden, at et moderne mindretalscenter kan styrke samhørigheden lige midt i grænselandet, og derfor har den besluttet at støtte projektets første fase samt den tilhørende arkitektkonkurrence.

”Det er helt naturligt i vores mindretal, at aktiviteterne ikke slutter, når dagtilbuddet lukker, eller det ringer ud efter sidste time i skolen. Derfor kom idéen om et mindretalscenter i Tarp, hvor man fra grunden tænker den fælles udnyttelse af faciliteter og udstyr ind, så vi kan tilgodese mindretalsliv for alle aldersgrupper”, siger Udo Jessen, formand for Skoleforeningen.

Han understreger, at Tarp ikke er eneste sted i Sydslesvig med bygningsmæssige udfordringer, ”men A.P. Møller Fonden kan og skal ikke dække alle vores behov.”

Byen Tarp rummer på nuværende tidspunkt den danske Trene-Skolen og Tarp Børnehave.