Tilbage til nyhedsliste

Beskyttelse af mindretal i EU under pres

13. marts 2015

Ved en høring i Folketinget var der enighed blandt flere europæiske eksperter om, at EU's grundlæggende værdier er under pres. Det går ikke mindst ud over Europas mindretal. Løsningerne var der imidlertid ingen enighed om.

Når det græske parti, Golden Dawn, medvirker til vold mod immigranter, eller Ungarns konservative regering indskrænker pressefriheden, så er det blot to af mange tegn på, at de grundlæggende værdier i EU er kommet under pres i de senere år. Det var et panel af eksperter med Europarådets kommissær for menneskerettigheder i spidsen enige om, da Folketingets Europaudvalg afholdt en høring torsdag. 

Høringen var inspireret af et besøg i Ungarn, som medlemmer af udvalget foretog sidste år, og som med udvalgsformanden Eva Kjer Hansens (V) ord efterlod medlemmerne med flere spørgsmål, da de rejste hjem, end da de ankom til Ungarn.

Ifølge Lissabontraktaten bygger EU på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette svarer til det politiske Københavnskriterium, der stilles som betingelse for EU-medlemskab.

I Europaudvalgets oplæg til høringen fremgik det, at udviklingen ”i visse medlemslande indikerer imidlertid, at EU’s grundlæggende værdier – som nedfældet i Lissabontraktaten og det politiske Københavnskriterium – er under pres.”

Mens eksemplerne var mange, så haltede det mere med løsningerne. Hver af de fem panelister havde hver deres løsning. Høringen efterlod derfor et indtryk af, at der er lang vej endnu, blandt andet fordi EU's kompetence er begrænset, og fordi der ikke er enighed blandt EU-medlemsstaterne om rækkevidden af EU’s fælles, grundlæggende værdier.

Til at kaste lys over situationen, havde Europaudvalget bla. inviteret Europarådets menneskerettighedskommissær Niels Muižnieks, direktør for EU’s agentur for grundlæggende rettigheder Morten Kjærum og professor Jan-Werner Müller.

Hele høringen blev optaget på video og kan genses på Folketingets webtv:

http://www.ft.dk/webtv/video/20131/euu/tv.2638.aspx?as=1