Tilbage til nyhedsliste

Biskopper fra Danmark og Tyskland kritiserer regeringens forslag om oversættelse af prædikener

26. november 2020

Tre danske og en tysk biskop udtrykker i et brev til regeringen stærk bekymring for, hvad den af regeringen planlagte lov om oversættelse af prædikener, der holdes på et andet sprog end dansk, kommer til at betyde for det dansk-tyske forhold.

Biskopperne Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift, Elof Westergaard, Ribe Stift, Gothart Magaard, Bischoff der Nordkirche in Schleswig und Holstein, og Marianne Christiansen, Haderslev Stift og Dansk Kirke i Sydslesvig, har skrevet et fælles brev til den danske regering.

Biskopperne Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift, Elof Westergaard, Ribe Stift, Gothart Magaard, Bischoff der Nordkirche in Schleswig und Holstein, og Marianne Christiansen, Haderslev Stift og Dansk Kirke i Sydslesvig (fra venstre), har skrevet et fælles brev til den danske regering, hvori de udtrykker bekymring for, hvad regeringens forslag om, at alle prædikener skal gøres tilgængelige på dansk, betyder for det dansk-tyske forhold.

Fotos: Thomas Tolstrup, Wikimedia Commons, Marcello Hernandes/Nordkirche og Haderslev Stift

I et brev til Danmarks socialdemokratiske regering den 10. november giver tre danske og en tysk biskop ”udtryk for en stærk bekymring” for, hvad regeringens planlagte lov om, at alle prædikener, der holdes på et andet sprog, skal gøres tilgængelige på dansk, vil betyde for det dansk-tyske forhold og mindretallenes forhold i grænselandet.

”Den positive ånd, der nu kendetegner grænselandets kultur- og kirkeliv, vil lide skade ved, at det tyske sprog ikke længere anerkendes som ligeværdigt kirkesprog i de tysktalende menigheder”, skriver biskopperne Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift, Marianne Christiansen, Haderslev Stift og Dansk Kirke i Sydslesvig, Elof Westergaard, Ribe Stift, og Gothart Magaard, Bischoff der Nordkirche in Schleswig und Holstein, i brevet, der er sendt til statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S), justitsminister Nick Hækkerup (S) og kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S).    

I brevet henviser de fire biskopper til, at regeringens forslag til ny lov, som fremgår af regeringens lovprogram for folketingsåret 2020/2021, vil ramme både det tyske mindretals frimenigheder og de tysksindede medlemmer af Folkekirken, der i Sønderjylland betjenes af fire tysktalende folkekirkepræster. Derudover vil forslaget ramme den tysksprogede menighed i Sankt Petri Kirke i København, der ligeledes er en del af Folkekirken og siden 1585 under kongeligt patronat udelukkende har prædiket på tysk. I grænselandet sikres de tysksprogede menigheders rettigheder i København-Bonn-erklæringerne fra 1955, hvori Danmark og Tyskland gensidigt anerkender hhv. det tyske og danske mindretal på hver sin side af grænsen.

”I denne ånd har såvel det politiske som det kulturelle og kirkelige arbejde udfoldet sig på en måde, som i dag ses som et forbillede på positiv sameksistens. […] Det ville være historisk ironisk, hvis 100-året for Genforeningen skulle blive markeret af en lovgivning, som i realiteten desavouerer det tyske sprog i landsdelen og pålægger de tyske menigheder og præster ekstra byrder.”, skriver de fire biskopper.

Desuden risikerer man med den planlagte lov, at også det danske mindretal syd for grænsen på baggrund af det gensidige forhold i grænselandet vil pålægges lignende krav om oversættelse af prædikener, lyder det i brevet, og en given lov ville være udtryk for en mistænkeliggørelse af det tyske mindretal.

”Vi ville også med alvor konstatere, at denne lovgivning ville udtrykke stærk dansk mistanke til mindretallets anderledes sproglige tradition, og vi finder ikke, at der er nogen grund til denne mistanke”, skriver biskopperne.