Tilbage til nyhedsliste

Danmark åbner grænseovergange til Tyskland

4. september 2020

Alle Danmarks grænseovergange til Tyskland blev i går, den 3. september, åbnet igen, sådan som de var før coronapandemien. Dog vil der være intensiveret stikprøvekontrol.

Grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse overgår nu til stikprøvekontrol.

Grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse overgår nu til stikprøvekontrol.

Foto: News Oresund

Som følge af coronapandemien har der siden marts været fuld grænsekontrol ved alle danske grænseovergange. Nu har regeringen imidlertid besluttet at lempe grænsekontrollen og åbne alle grænseovergange i Syd- og Sønderjylland, hvor otte ud af 13 grænseovergange har været lukket, men nu med intensiveret stikprøvekontrol. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

”Den tilpassede grænsekontrol indebærer, at grænsekontrollen generelt gennemføres med periodevise og stikprøvebaserede indsatser, der i antal, tidsmæssig placering og intensitet løbende tilpasses den forventelige mængde indrejsende (herunder rejsende fra karantænelande) samt det aktuelle efterretningsbillede, de lokale forhold og trafikmønstre på den enkelte grænseovergang”, skriver Rigspolitiet i pressemeddelelsen.

Flemming Meyer, landsformand for det danske mindretals parti, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), hilser det velkomment, at den fulde grænsekontrol nu skifter til stikprøvekontrol.

"Det er godt nyt for alle pendlere og beboere i grænselandet, der i flere måneder har måttet lide under de lange køer på vej ind til Danmark", siger Flemming Meyer i en pressemeddelelse.

"Jeg er glad for, at den danske regering langt om længe har lyttet til os her i grænselandet", tilføjer han.

Også Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa Kommune, glæder sig over åbningen af lempelsen af grænsekontrollen.

”Grænsesamarbejdet har været under pres, mens grænserne har været lukkede. Nu får de familiære og venskabelige bånd langt bedre kår, og vi kommer tilbage til der, hvor vi var inden corona”, siger han til TV SYD.

I Slesvig-Holsten glæder ministerpræsident Daniel Günther (CDU) sig over den danske regerings beslutning om at lempe grænsekontrollen, siger han i en udtalelse.

”Beboerne i det dansk-tyske grænseland har ventet længselsfuldt på dette i næsten et halvt år”, siger Daniel Günther og fortsætter:

”Jeg vil gerne takke den danske regering, men også mindretallene for den venlige, konstruktive og åbne dialog, som vi har haft i de seneste måneder om situationen ved grænsen”, siger Daniel Günther.

Det er første gang siden 14. marts, hvor Danmark lukkede sin grænser som følge af coronapandemien, at alle 13 grænseovergange mellem Danmark og Tyskland nu er åbne. Ved grænselukningen blev 10 grænseovergange lukket med hegn og betonklodser, mens kun tre grænseovergange var farbare.

I SSW håber landsformand Flemming Meyer på, at grænsen på sigt åbnes helt igen efter at der blev indført midlertidig grænsekontrol den 4. januar 2016.

”Med de seneste grænseåbninger er der lys for enden af tunnellen. Men jeg savner virkelig, at den danske regering melder ud om, hvornår vi endelig kan vende tilbage til en ægte normalisering her i grænselandet”, siger Flemming Meyer i en pressemeddelelse.