Tilbage til nyhedsliste

Dannevirke er porten til Norden

14. september 2018

Det historiske voldanlæg Dannevirke og vikingebyen Hedeby blev denne sommer optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Optagelsen vil være med til at give Dannevirke en ny betydning som mødested mellem nord og syd, vurderer museumsinspektør René Rasmussen, Sønderborg Slot.

”Dannevirke bliver også mere interessant, fordi det er porten mellem Norden og Europa. Det siger sig selv, at man kan åbne og lukke porte. Men det siger ikke sig selv, om man vælger at åbne eller lukke porten. I dette spørgsmål vil Dannevirke få en fornyet aktualitet som et nutidigt referencepunkt”, forudser René Rasmussen.

Dannevirke er Nordens største forsvarsværk og blev grundlagt af Dronning Thyra, Gorm den Gamles dronning i 900-tallet. Også danerkongen Agantyr siges at have haft indflydelse på voldenes opbygning i 700-tallet. I dag kan man dog med nogenlunde sikkerhed sige, at Dannevirke er ældre end det, og at opbyggelsen skete ca. 500 e.Kr.

Men selv om Dannevirke, der blev optaget på UNESCOs Verdensarvsliste efter en fælles dansk-tysk ansøgning, som bl.a. Sydslesvigsk Forening (SSF) stod bag, for længst har mistet sin betydning som forsvarsværk, har det stadig en stor symbolsk betydning, mener René Rasmussen.

Artiklen er udrag af en artikel i magasinet Grænsen. Læs hele artiklen her.

Læs mere om Dannevirke på Danevirke Museums hjemmeside.