Tilbage til nyhedsliste

Dannevirke er porten til Norden

14. februar 2019

Dannevirke og den nærliggende vikingelandsby Hedeby er i 2018 kommet på UNESCOs Verdensarvliste. Arkæolog og museumsleder Nis Hardt, Danevirke Museum, vil formidle Dannevirkes 1500-årige historie, så både danskere og tyskere forstår historien og dermed også hinanden lidt bedre.

”I dag ligger Dannevirke i Tyskland, fordi folkeafstemningen i 1920 afgjorde, at Nordslesvig skulle høre til Danmark, og Sydslesvig til Tyskland. Men det væsentlige for mig er at få formidlet, at Dannevirke udgør Skandinaviens sydgrænse. Vi befinder os lige nu i Skandinavien. Det skal ikke forstås på den måde, at jeg er nationalist og ønsker Dannevirke tilbage til Danmark igen. Jeg er bare optaget af at få både danskere og tyskere til at forstå, at de mennesker, der lever i Slesvig, altid har levet med både dansk og tysk sprog og kultur”, siger Nis Hardt, der har boet i Dannewerk hele sit liv.

Han forklarer, at Dannevirke har været danernes forsvarsværk mod saksere, frankere og slaviske folk mod syd gennem 1.500 år. Men i virkeligheden har der kun været få krigshandlinger på dette sted i århundreder. Størstedelen af den tid, Dannevirke har eksisteret, har voldene ligget i ruiner i landskabet. Først når der har været optræk til krigeriske konfrontationer, har man løbende bygget nyt eller sat gamle voldstrækninger i stand.

”Mange danskere og tyskere lever i stor uvidenhed om de faktiske forhold, og det må vi da gøre noget ved. Hvis vi kan få formidlet historien om Dannevirke rigtigt, tror jeg, at flere vil komme til at forstå fortiden og dermed også nutiden og sig selv meget bedre. Man skal huske, at indtil 1800-tallet var modsætningsforholdene jo ikke særlig udtrykte. Man var faktisk ikke optaget af, om folk var tyske eller danske slesvigere, frisere eller holstenere. Det var først med nationalstaten, at dette modsætningsforhold opstod”, siger Nis Hardt.

Læs hele interviewet med Nis Hardt i magasinet Grænsen her