Tilbage til nyhedsliste

”Det danske er kommet naturligt til mig”

21. september 2018

19-årige Jule Sösemann har tyske forældre og kalder sig ”pæretysk”, alligevel er hun også dansk. Jule Sösemann er repræsentant for den gruppe i det danske mindretal, som kaldes postnational

 

Jule Sösemann, der i sommer blev student fra det danske gymnasium, Duborg-Skolen, i Flensborg, startede for 16 år siden i danske børnehave i Sydslesvig efter eget ønske.

 

“Det danske er gennem min opvækst kommet helt naturligt til mig. Og min familie og jeg er gradvist blevet mere danske. I dag plejer jeg at sige, at jeg er pæretysk, men jeg er også dansk”, siger Jule Sösemann, og uddyber, at også hendes tre yngre søskende går i dansk skole og at hendes forældre har engageret sig i mindretallets foreninger. Moren arbejder i dag i en dansk daginstitution.

  

Familien Sösemann er repræsentant for den gruppe i mindretallet, som Jørgen Kühl, der er professor ved Europauniversitetet i Flensborg og rektor på A.P. Møller Skolen i Slesvig, har kaldt “postnational”. Begrebet dækker over de medlemmer af mindretallet, der har tysk baggrund og har valgt det danske til. Den nationale gruppe definerer han derimod som dem, der er født ind i mindretallet. Jørgen Kühl vurderer selv, at omkring to tredjedele af eleverne på hans egen skole har en post-national baggrund.

 

Selvom der ikke findes nogen opgørelse om mindretallets sammensætning, bliver det både i mindretallet og blandt danske politikere løbende debatteret, hvor dansk det danske mindretal egentlig er, når der eksempelvis tales tysk i skolegården.

 

“’I skal tale dansk’ er nok den mest brugte sætning i de danske børnehaver, skoler og ungdomsforeninger. Og det er vigtigt, at vi minder børnene om, at man skal tale dansk, når man går på en dansk skole eller er ved spejderne. Men det er ligeså vigtigt, at vi fortæller børnene, hvorfor det er vigtigt at tale dansk, og hvad det betyder for et dansk mindretalsliv i Sydslesvig og for dem selv og deres identitet”, siger Jule Sösemann.

 

Dette er et uddrag af et interview i magasinet Grænsen, nr. 4/2018. Læse hele interviewet her.