Tilbage til nyhedsliste

Flygtninge udfordrer EU

22. januar 2016

Flygtningespørgsmålet har splittet Europa og dermed bragt det europæiske projekt i fare. Men det er ikke antallet af flygtninge, der er det egentlige problem. Derimod er det den manglende europæiske solidaritet i håndteringen af flygtningespørgsmålet.

Sådan sagde den tyske forbundspræsident, Joachim Gauck, onsdag i sin åbningstale ved World Economic Forum i Davos, Schweiz. Talens hovedbudskab var en opfordring til EU’s medlemslande om at udvise større solidaritet i den aktuelle krise. Særligt rettede Joachim Gauck en skarp kritik mod de østeuropæiske lande, der ikke vil tage imod flygtninge.

”Jeg har svært ved at forstå, at lande, hvis politisk forfulgte borgere tidligere blev mødt med solidaritet, nu stiller sig usolidarisk over for de forfulgte”, sagde Joachim Gauck.

Grænser og begrænsninger

Hvis de åbne, indre grænser i EU skal bevares, skal unionens ydre grænser sikres. Men en sikker ydre grænse skal have ”porte og broer”, der tillader de mennesker, der har ret til det, at krydse den, sagde Joachim Gauck, der understregede, at ”det humanitære ansvar fordrer af os, at vi tager imod forfulgte”.

Samtidig talte Joachim Gauck dog også om, at Tyskland kan blive tvunget til at begrænse antallet af flygtninge for at dæmme op for den tyske befolknings bekymring og bevare flertallets villighed til at tage sig af de flygtninge, der allerede er kommet til landet.

Et øvre loft vil betyde et kursskifte i tysk politik, men vil være et nødvendigt skridt for at tage vinden ud af sejlene på nationalistiske tendenser i debatten om asyl og integration. Joachim Gauck opfordrede til, at debatten i hele EU rykkes ind på den politiske midte:

”Det ydre højre må ikke have monopol på at tale offentligt om befolkningernes bekymringer og betænkeligheder”, sagde Joachim Gauck, der udtrykte frygt for EU's fortsatte eksistens, hvis ikke medlemslandene formår at føre en åben debat, bevare de åbne grænser og udvise større solidaritet i fordelingen af flygtningene. Han afsluttede talen med et retorisk spørgsmål om EU's overlevelse:  

”Vil vi virkelig risikere, at det store historiske værk, der har givet Europa fred og velstand, bryder sammen på grund af flygtningespørgsmålet?”

Joachim Gaucks tale kan læses i sin helhed på tysk og engelsk på forbundspræsidentens hjemmeside.