Tilbage til nyhedsliste

Genforeningsåret ramt af flere aflysninger

3. april 2020

De to store genforeningsarrangementer Folkefesten i Jelling og Folkemødet i Ribe er kort før påske blevet aflyst som følge af den aktuelle coronaepidemi i Danmark. Nu arbejdes der på at afholde arrangementerne på et senere tidspunkt.

Folkefesten i Jelling og Folkemødet i Ribe er blevet aflyst pga. coronaepidemien. På billedet ses det seneste folkemøde i Ribe, der fejrede 500-året for Reformationen i 2017.

Folkefesten i Jelling og Folkemødet i Ribe er blevet aflyst pga. coronaepidemien. På billedet ses det seneste folkemøde i Ribe, der fejrede 500-året for Reformationen i 2017.

Foto: Folmer Iversen

Genforeningsåret 2020 bliver muligvis en del måneder længere. Det skyldes, at den aktuelle coronaepidemi i Danmark har medført, at stribevis af arrangementer, der skulle fejre 100-året for Genforeningen, er blevet aflyst eller udskudt, heriblandt Folkefesten i Jelling, som skulle have fundet sted den 24.-25. april. Nu arbejdes der i stedet på at afholde den stort anlagte folkefest i 2021, oplyser tovholder Kirsten Rykind-Eriksen, der er formand for Grænseforeningen Kreds 20.

”Vi ville så gerne have givet publikum en fantastik oplevelse den 24. og 25. april som planlagt, men det skal også være en tryg oplevelse. Som situationen har udviklet sig, ser vi derfor nu ingen anden udvej end at rykke Folkefesten til et senere tidspunkt, siger Kirsten Rykind-Eriksen, der håber på, kalenderen kan gå op for de cirka 150 involverede aktører.

Fredag er også Folkemødet i Ribe blevet aflyst som følge af coronaepidemien. Folkemødet er et af fyrtårnsprojekterne i genforeningsjubilæumsåret, udvalgt af Det Sønderjyske Præsidium, som står bag den landsdækkende koordinering af genforeningsjubilæet. Folkemødet skulle have fundet sted den 21.-24. maj, men Ribe Stift, der er initiativtager bag, gør sig ingen forventninger om, at et så stort arrangement kan lade sig realisere til den tid.

”Uanset det forsigtige håb om, at Danmark i det stille kan begynde at åbne op igen i ugerne efter påske, giver ingen af de mulige scenarier for maj måned reel tro på, at der allerede til den tid vil findes folkelig opbakning til et så stort arrangement, som folkemødet lægger op til, eller at det vil være ansvarligt at holde fast i det”, skriver Ribe Stifts projektleder Jens Torkild Bak og projektsekretær Signe von Oettingen om aflysningen på folkemødets hjemmeside.

Det skal nu undersøges, hvorvidt Folkemødet i Ribe kan gennemføre på et senere tidspunkt. Det var forventet, at mere end 10.000 mennesker ville deltage i folkemødet, der involverede ca. 180 programpunkter med over 200 medvirkende og 50 frivillige.

For at bekæmpe udbredelsen af coronavirus har regeringen blandt andre tiltag indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 10 personer er samlet. Det gælder lige nu til og med 13. april, men kan blive forlænget.

I forvejen er bl.a. det europæiske Melodi Grand Prix for regional- og mindretalssprog, LIET International, samt projektet UngGenforening, hvor ca. 5000 sydslesvigske skoleelever skulle have besøgt Danmark i uge 20, blevet aflyst som følge af coronaepidemien. Derudover er løbet Royal Run udskudt til 6. september, mens en række koncerter med Sigurd Barrett også er udskudt til efteråret.

Læs mere om aflyste og udskudte genforeningsarrangementer på genforeningen2020.dk.