Bent Kauffmann er formand i Grænseforeningen Frederiksborg, der har 187 medlemmer, primært fra Hillerød-området.

Foto: Privat

“Vi vil gerne vise, at vi er en aktiv forening"

Lokalforeningsformand Bent Kauffmann, Grænseforeningen Frederiksborg, oplever, at der er stor opbakning til foreningens arbejde på trods af coronanedlukning.

I en tid med aflysninger og samfundsnedlukning forsøger Grænseforeningens lokalforeninger at holde fanen højt. Én af dem er Grænseforeningen Frederiksborg, hvor Bent Kauffmann er formand. Han fortæller, at de seneste mange måneder har været udfordrende for lokalforeningen, men at der fortsat er stor lyst til at fortsætte foreningsarbejdet.

“Vi har mødt stor opbakning fra vores medlemmer i denne tid, hvor vi aldrig har kunnet være sikre på, om et arrangement nu kunne afholdes. Hver gang vi har forsøgt os med et arrangement, har vi fået op til 30-40 tilmeldinger og mange positive tilbagemeldinger. Det viser os, at der er en stor lyst til foreningslivet og til at være sammen om nogle fælles oplevelser”, siger Bent Kauffmann, der under den aktuelle nedlukning holder kontakten til medlemmerne via mail og brevpost.

“Vi forsøger at sende et livstegn indimellem, særligt også til de nye medlemmer, vi fik i 2020. Vi vil gerne vise, at vi er en aktiv forening, og heldigvis er responsen god”, tilføjer han. 

I store dele af 2020 har Bent Kauffmann og andre fra bestyrelsen desuden afleveret magasinet Grænsen hver 14. dag til Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot efter aftale med museet. Han vurderer, at der i alt er blevet afleveret 600-700 magasiner. 

“Vi håber, at det kan være med til at sprede grænselandets gode budskaber”, siger Bent Kauffmann.