Tilbage til nyhedsliste

Genforeningsjubilæet skal markeres i hele landet

2. november 2017

Genforeningen og den dermed forbundne grænsedragning i 1920 har skelsættende betydning for hele det danske samfund og for et bæredygtigt venskab til nabolandet Tyskland. Derfor lægger et nyt kommissorium for en landsdækkende markeringen af genforeningsjubilæet i 2020 fokus på genforeningens betydning i samfundet.

Kommissoriet, der blev vedtaget på det seneste møde for Præsidiet for Markeringen af Genforeningsjubilæet, der både tæller repræsentanter fra Syddanmark, regeringen og det danske og det tyske mindretal, lægger en strategi for en landsdækkende fejring i 2020, der skal være ”værdig, festlig og synlig”. Præsidiets formand, borgmester i Aabenraa, Thomas Andresen (V), glæder sig over præsidiets opbakning til en ambitiøs fejring i hele landet.  

”Der er et helt særligt perspektiv i vores grænseland, og jeg er meget glad for, at et samlet præsidium bakker op omkring en fejring, der både er historisk forankret og nyskabende, og som kan få en bred, folkelig appel. Med afsæt i folkeafstemningerne fra 1920 har det dansk-tyske grænseland videreudviklet sig fra en omstridt kampplads til en dynamisk region, der kan bygge bro mellem begge lande. Det gør os til et aktiv for hele landet – og det er der al mulig grund til at markere”, siger Thomas Andresen.

Kommissoriet lægger op til at samle aktører på tværs af landet og opbygge et attraktivt, synligt og sammenhængende program, der både rummer traditionen og kan appellere til nye målgrupper. Arrangementer i blandt andet København, Aarhus og Sønderjylland er allerede under planlægning.

Simon Faber, der er projektleder for Genforeningen 2020, sekretariatet der skal koordinere den landsdækkende begivenhed, glæder sig over kommissoriet.

”Nu, hvor den grundlæggende strategi er på plads, ser jeg frem til at udvikle et attraktivt program sammen med mange forskellige aktører”, siger Simon Faber.

Kommissoriet fastlægger også spillereglerne for det indbyrdes samspil mellem de involverede parter. Det drejer sig både om samspillet med den statslige styregruppe forankret i Kulturministeriet, Kongehuset og et konstruktivt samarbejde med den tyske side. Samtidig er der også et afgørende samarbejde med Region Syddanmark i markeringen af genforeningsjubilæet. Region Syddanmark har afsat tre millioner kroner til markeringen af jubilæet.

Præsidiet for Markeringen af Genforeningsjubilæet består af borgmestrene for de syv syd- og sønderjyske kommuner, Kolding (Jørn Pedersen), Vejen (Egon Fræhr), Esbjerg (viceborgmester Jesper Frost Rasmussen), Haderslev (H.P. Geil), Sønderborg (Erik Lauritzen), Tønder (Henrik Frandsen), Aabenraa (Thomas Andresen), formand for Region Syddanmark (Stephanie Lose), en statslige repræsentant, udpeget af regeringen (Kim Andersen), formand for Bund Deutscher Nordschleswiger (Hinrich Jürgensen), formand for Sydslesvigsk Forening (Jon Hardon Hansen), formand for Grænseforeningen (Jens Andresen), formand for Historisk Samfund for Sønderjylland (Hans Schultz Hansen), formand for Museum Sønderjylland (Jens Møller) og bestyrelsesformand for Danfoss (Jørgen Mads Clausen).