Tilbage til nyhedsliste

Gennembrud i karaktersagen

6. februar 2015

Efter et møde mellem Folketingets Sydslesvigudvalg og de ansvarlige ministre er der nu udsigt til en løsning i karaktersagen, der anerkender mindretalsgymnasiernes særstatus.

Karaktersagen er en hård nød. Men efter et møde mellem Sydslesvigudvalget og de ansvarlige ministre – undervisningsminister Christine Antorini (S) og uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) – ser nødden nu ud til at blive knækket.

Sagens kerne er den nyindførte omregningsfaktor for mindretalsgymnasiernes gennemsnit. Når eleverne søger optag på danske videregående uddannelser, bliver deres gennemsnit omregnet efter samme faktor som almindelige tyske skolers. Dette upåagtet mindretalsskolernes særligt danske profil, der burde sidestille dem med danske gymnasier. Denne manglende anerkendelse har udløst undren i mindretallet og i dele af Folketinget.

Efter mødet med de ansvarlige ministre er Sydslesvigudvalgets formand, Troels Ravn (S), dog nu fortrøstningsfuld med henblik på, at der vil blive fundet en løsning på omregningsproblematikken.

- Der er nu i ministerierne en forståelse for, at vi har med to danske gymnasier at gøre, som skal anerkendes for deres særlige danske profil, som ikke kan sidestilles med tyske gymnasier, siger Troels Ravn til Flensborg Avis.

Dansk Skoleforening mødes den 17. februar med Uddannelsesministeriet for at gøre et nyt forsøg på at løse problemerne.