Tilbage til nyhedsliste

Grænseforeningen Ungdom får ny bestyrelse

7. maj 2018

Grænseforeningen Ungdom (GFU) har potentiale til at få mange flere medlemmer end de 112, som foreningen har i dag. Det sagde den nyvalgte landsformand Max Kahrmann ved foreningens tredje generalforsamling, der lørdag blev afholdt på Lille Okseø i Flensborg Fjord med 24 deltagere.

”Vi kan få mange flere medlemmer, for vi har fat i emner, der er topaktuelle. Men det kræver en indsats fra vores side. Når man i Europa diskuterer flygtningestrømme, Brexit og grænselukninger, er det os i GFU, der skal blande sig i de debatter. Vi skal tage debatten i medierne, og vi skal skrue op for frekvensen af vores aktiviteter”, sagde Max Kahrmann som motivation for sit kandidatur til formandsposten.

Der var ingen modkandidater, og Max Kahrmann, der er sydslesviger og i dag læser statskundskab i København, hvor han bor på Arveprins Knuds Kollegium, blev valgt som ny landsformand for GFU med stor applaus. Derimod var der kampvalg til bestyrelsen, som ved en vedtægtsændring var blevet skåret fra 11 til syv medlemmer. I alt var otte af GFUs medlemmer opstillet til de resterende seks bestyrelsesposter. Derudover blev der valgt to bestyrelsessuppleanter.

Generalforsamling vedtog desuden en vedtægtsændring, der gør det muligt at oprette lokalforeninger under GFU.

De 24 deltagere ved generalforsamlingen var samlet på Lille Okseø fra fredag til søndag. Ud over generalforsamling bød weekenden på en workshop om frivilligt engagement, ryste-sammen-aktiviteter, sportslige aktiviteter under overskriften ”GFU-Olympics”, lejrbål, badning, snobrød og hygge.    

Ud over Max Kahrmann blev følgende valgt til GFUs bestyrelse: Alena Strelow, landsnæstformand, Rune Delfs, landskasserer, Christopher Warnke, landssekretær, samt Wienke Reimer, Johanna Jürgensen og Pia Christiansen. Som bestyrelsessuppleanter blev Frigga Loeck og Kjell Knudten valg. 

GFU har som formål at fremme forståelse, dialog og samarbejde mellem forskellige kulturer og på tværs af grænser for at styrke det demokratibærende fællesskab. Foreningen har formuleret en vision om et samfund forenet i mangfoldighed.  

GFU er fast deltager ved forskellige arrangementer som Folkemødet på Bornholm og Ungdommens Folkemøde. Foreningen driver en frivillig pantbod på Roskilde Festival og arrangerer forskellige aktiviteter, såsom debataftener, informationsarrangementer og fester.

Bliv medlem af GFU eller læs mere på foreningens hjemmeside www.gfungdom.dk.