Tilbage til nyhedsliste

Grænseforeningen vælger ny bestyrelse

15. maj 2023

48-årige Sven Wieland fra Kolding er nyt medlem af Grænseforeningens bestyrelse. Han erstatter Kirsten Rykind-Eriksen, der har valgt at udtræde. Det blev afgjort ved Grænseforeningens Sendemandsmøde søndag den 14. maj. Også en række vedtægtsændringer blev vedtaget.

48-årige Sven Wieland (tv.) er nyt medlem af Grænseforeningens bestyrelse.

48-årige Sven Wieland (tv.) er nyt medlem af Grænseforeningens bestyrelse.

Foto: Alexander Leicht Rygaard/Grænseforeningen

Grænseforeningens bestyrelse har fået et nyt ansigt.

Ved Grænseforeningens Sendemandsmøde søndag den 14. maj blev 48-årige Sven Wieland, der bor i Kolding, men er opvokset i Sydslesvig som en del af det danske mindretal, valgt som erstatning for Kirsten Rykind-Eriksen, Vejle Vesteregn, der efter ni år har valgt at træde ud af bestyrelsen

”Sydslesvig er Grænseforeningens kerneområde, og det skal det fortsæt være. Jeg vil også kæmpe for de små lokalforeninger i Grænseforeningen, som har det svært, og arbejde for at få flere medlemmer under 60 år”, sagde Sven Wieland i forbindelse med valget. Han er student fra Duborg-Skolen fra 1995, spejder gennem mange år og arbejder som franskunderviser på Ungdomsskolen Kolding.

Sven Wieland blev valgt for en etårig periode ved kampvalg mod Jens Overgaard, der er formand for Grænseforeningen Aabenraa, med en stemmefordeling på 37-16.

Også bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Bruun Christensen (Nordjylland), Horst Werner Knüppel (Midtjylland), Per Grau Møller (Syddanmark), Annemarie Brett Jakobsen (Sjælland) og Erling Rørdam (Hovedstaden) var på valg ved Grænseforeningens Sendemandsmøde. De blev alle genvalgt uden modkandidater.

Forslag til vedtægtsændringer skabte debat

Ved Grænseforeningens Sendemandsmøde er det lokalforeningerne, der vælger to eller flere sendemænd, der kan stemme, f.eks. i forbindelse med valg af Grænseforeningens bestyrelsesmedlemmer. Der findes dog en større gruppe medlemmer, der ikke er tilknyttet en lokalforening, men derimod støtter Grænseforeningens arbejde gennem den såkaldte landsforening.

Tidligere har medlemmer af landsforeningen ikke haft stemmeret ved Grænseforeningens Sendemandsmøde. Men til årets Sendemandsmøde har Grænseforeningens bestyrelse foreslået, at man ændrer Grænseforeningens vedtægter, så medlemmer af landsforeningen – formelt kaldet direkte medlemmer – nu også kan vælge sendemænd og dermed være med til at bestemme, hvem der skal vælges til Grænseforeningens bestyrelse.

Forslaget var en del af en større pakke af forslag til vedtægtsændringer, der endte med at blive stemt igennem med en fordeling på 51-14. Fire undlod at stemme. Det skete dog ikke uden en længere debat, der opstod ved forslaget om at sænke grænsen for, hvor mange medlemmer det kræver at kunne sende mere end én sendemand.

Tidligere har det heddet sig, at lokalforeningerne har ret til at sende en sendemand pr. 200 medlemmer, dog at alle foreninger uanset størrelse har ret til to sendemænd. Men en vigende medlemstilslutning betyder, at bestyrelsen vurderer, det er hensigtsmæssigt at reducere antallet af medlemmer, som berettiger til en sendemand. Det vedtagne forslag sænker grænsen til 50 i stedet for 200, hvilket skabte bekymring hos flere.

”Jeg frygter, at det giver en skævvridning, at de største foreninger fra Sønderjylland og hovedstaden kan sende flere sendemænd. Jeg mener, det er udemokratisk”, lød det fra Kirsten Rykind-Eriksen.

”Det er måske lidt drastisk at gå ned til 50 medlemmer. Hvorfor ikke sige 100?”, foreslog Peter Johannsen fra Ringkøbing, hvilket dog blev afvist af forsamlingen.

”De største foreninger bør have mest indflydelse. Det er det rigtige at gøre”, sagde Else Tornbo, Sønderborg, hvilket overbeviste forsamlingen.

Farvel og tak til Jonas Kopf

Farvel og tak for indsatsen blev der også sagt til Jonas Kopf, der efter knap tre år på posten som formand for Grænseforeningen Ungdom (GFU) nu helliger sig arbejdet som politisk rådgiver for forbundsdagsmedlem Stefan Seidler fuldt ud. Jonas Kopf har som formand repræsenteret GFU i Grænseforeningens bestyrelse. En rolle, der fremover skal varetages af den 23-årige engelskstuderende Bo Sösemann, der blev valgt som ny GFU-formand forrige weekend. Ny GFU-repræsentant i bestyrelsen er også Elizaveta Wagner, der erstatter Vera Petersen.