Tilbage til nyhedsliste

Grænseforeningens Sendemandsmøde er udskudt til efteråret

23. marts 2020

Grænseforeningens Sendemandsmøde skulle have været afholdt den 2. og 3. maj 2020 på Vingsted Centret ved Vejle. På grund af den igangværende Corona-epidemi er Sendemandsmødet udskudt til den 17. og 18. oktober 2020 samme sted.

Sendemandsmødet er Grænseforeningens øverste myndighed

På Sendemandsmødet vælges Grænseforeningens bestyrelse og formand.

Foto: Lars Salomonsen

Grænseforeningens Sendemandsmøde, der skulle have været afholdt den 2. og 3. maj 2020 på Vingsted Centret ved Vejle, er udskudt til den 17. og 18. oktober 2020 samme sted. Samtidig fortsætter Jens Andresen som formand for Grænseforeningen, indtil en ny formand kan vælges til efteråret.

Årsagen til udsættelsen af Grænseforeningens Sendemandsmøde er den igangværende Corona-epidemi, der ikke ser ud til at være afsluttet inden for en overskuelig fremtid, oplyser generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen.

”Det er ubeskriveligt ærgerligt, men vi har svært ved at se, hvordan vi kan feste og fejre Grænseforeningens 100-års fødselsdag i lyset af en så alvorlig og for os alle meget nærværende krise”, siger han.

Knud-Erik Therkelsen oplyser, at der vil blive indkaldt til en ny ordinær generalforsamling efter sommerferien, og at Grænseforeningens medlemmer vil få mulighed for at indsende forslag til dagsorden og foreslå kandidater til bestyrelsen. Når det gælder formandsposten, er biskop Peter Skov-Jakobsen fortsat kandidat indstillet af en enig bestyrelse.

De mange arrangementer, der var planlagt til at finde sted på Grænseforeningens Sendemandsmøde, herunder koncert med Sigurd Barrett og debat med Clement Kjersgaard, vil blive forsøgt flyttet til Sendemandsmødet i efteråret.