Tilbage til nyhedsliste

Justitsminister svarer mindretal i spørgsmål om grænseåbning

28. maj 2020

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Slesvigsk Parti (SP) er ikke tilfredse med justitsminister Nick Hækkerups (S) svar på et åbent brev, der opfordrede regeringen til at åbne grænsen for grænselandets borgere. Mindretallenes og grænselandets tarv bliver ikke tilgodeset, lyder kritikken.

Nick Hækkerup

Nick Hækkerup svarer på åbent brev om grænseåbning fra mindretalspartierne Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Slesvigsk Parti (SP), men han forholder sig ikke til mindretallenes og grænselandets tarv.

Foto: Socialdemokratiet

I det danske mindretal og det tyske mindretal i grænselandet har der i et stykke tid hersket utilfredshed med, at den dansk-tyske grænse fortsat er lukket for grænselandets beboere. Flere af mindretallenes organisationer har senest åbent opfordret den danske regering til at åbne grænsen, i hvert fald for grænselandets beboere. Og formændene for mindretalspartierne Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Slesvigsk Parti (SP), hhv. Flemming Meyer og Carsten Leth Schmidt, fremsatte allerede denne opfordring i et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen (S) og de sønderjyske medlemmer af Folketinget den 20. april. Det brev har justitsminister Nick Hækkerup nu svaret på.

”Jeg tager gerne jeres forslag til en trinvis genåbning med i de videre overvejelser om en yderligere genåbning af Danmark”, skriver justitsministeren i brevet fra 27. maj og henviser til, at regeringen vil fremlægge en plan for genåbningen af sommerturismen senest den 29. maj.

Mindretallenes og grænselandets tarv forholder justitsministeren sig ikke til i brevet. Det ærgrer Flemming Meyer og Carsten Leth Schmidt, der i dag, den 28. maj, et nyt åbent brev opfordrer regeringen til dialog om grænseåbningen.

”Befolkningen i grænselandet vil have svært ved at acceptere en situation, hvor regeringen tillader turister komme ind i Danmark, mens lokalsamfundet fortsat må vente på at pleje deres tætte forbindelser hen over grænsen”, skriver de to partiformænd i brevet og understreger, at smittetrykket i Sønderjylland og Sydslesvig er særligt lavt og under landsgennemsnittet for hhv. Danmark og Tyskland, og der således ikke er noget sundhedsfagligt argument for ikke at åbne grænsen for grænselandets beboere.

Flemming Meyer har tidligere kritiseret den danske regering for ikke at lytte til mindretallet i denne situation. Mens den slesvig-holstenske regering i Kiel, som opfordringen også var sendt til, svarede på mindretallenes henvendelse, lod den danske regerings svar vente på sig, bemærkede Flemming Meyer i Flensborg Avis den 27. maj.

”Corona har vist, at i realiteten spiller vi, mindretallet, ingen rolle i København, og det er jeg dybt skuffet over”, sagde han til Flensborg Avis.

Læs SSWs og SPs åbne brev til regeringen fra 20. april på SPs hjemmeside (åbner i ny fane), og partiernes svar fra 28. maj på justitsministerens brev fra 27 maj på SSWs hjemmeside (åbner i ny fane).