Tilbage til nyhedsliste

”At lukke skoler er et nederlag for den danske frihedstradition”

1. november 2017

Når Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil lukke de muslimske friskoler, strider det mod den danske tradition for frisind, der er marven i demokratiet og livsnødvendig for alle mindretal. Det skriver præst Asger Baunsbak-Jensen torsdag i en kronik i Politikken, hvor han trækker tråde tilbage til omgangen med det tyske mindretal i Sønderjylland efter genforeningen i 1920.

”Aldrig skulle man tvinge tysksindede til at lære dansk. Der skulle være plads til tysksprogede skoler. Når der i et sogn var en blandet befolkning af tysk og dansk, blev folkeskolen gjort dobbelt med en dansk skole og en tysk skole. […] Frisind og åndsfrihed vandt to år efter den frygtelige krig (1. Verdenskrig, red.), og der blev givet dansk statstilskud til tyske privatskoler”, skriver Asger Baunsbak-Jensen, der i 13 år har været undervisningsdirektør i Undervisningsministeriet .

Skoleadministrationen i Sønderjylland ”havde erfaret, at tryk avler modtryk”, og ville ikke krænke det tyske mindretal, men finde ”en ordning, der kunne tjene bege parter”, skriver han.

Denne historie burde de politikere, der i dag fremsætter krav om lukning af muslimske friskoler, tage ved lære af, opfordrer Asger Baunsbak-Jensen. Vores tid kalder han historieløs og præget af en svækket humanisme, og han opfordrer danske politikere til at omgås mere med filosoffer, teologer og historikere.   

”Et frit samfund skal bindes til den rummelighed, der har været karakteristisk for Danmark. Vi skal videreføre en kultur, der siden grundloven i 1849 har udviklet folkestyret til at rumme mindretal, det være sig tyske, jøder eller muslimer. Det har vist sig i skolepolitik mere end noget andet sted”, skriver han.

Det er ifølge Asger Baunsbak-Jensen en misforståelse, at man af mindretal kræver, de skal blive som flertalsbefolkningen. For et sådant krav burde være overflødigt i et frisindet samfund. Alt andet fører til diskriminering.

”Enhver diskriminering kommer af uvidenhed og skaber had hos dem, den går ud over. Vi skal bekæmpe usikkerheden med viden og indsigt, som er en forudsætning for det frisind, der danner grobund for fred”, skriver han og afslutter:

”Frisindet er kompromisløst og betyder altid frihed for mindretal, for det, der er anderledes. […] Et mindretal kan ikke nedbryde frisindet, det kan kun flertallet.”

Læs hele kronikken på politiken.dk