Tilbage til nyhedsliste

Matlok hædres for sit virke

4. november 2015

Siegfried Matlok, der var chefredaktør for Der Nordschleswiger i Aabenraa fra 1979 til 2013, modtager onsdag Ebbe Muncks Hæderspris 2015.

Prisen overrækkes af dronning Margrethe i Alexandersalen på Christiansborg Slot, og prorektor for Københavns Universitet, Lykke Friis, vil motivere pristildelingen.

Siegfried Matlok modtager prisen for sit virke som journalist og særligt for sit utrættelige virke i grænselandet til gavn for både danske og tyske borgere. Han har blandt andet været leder af Det Tyske Mindretals Sekretariat i København 1983-2006 og bestyrelsesmedlem i flere udvalg og arbejdsgrupper vedrørende grænselandet. Siden 2013 har han virket som politisk kommentator i radio og tv.

Ebbe Muncks hæderspris blev indstiftet i 1975 og tildeles personer, der har gjort en særlig indsats på områder, der havde journalisten og modstandsmanden Ebbe Muncks interesser. Det gælder blandt andet dansk virke i udlandet og oplysning om Danmarks frihedskamp.

Ebbe Munck var under besættelsen modstandsbevægelsens og Frihedsrådets kontaktperson til de allierede, inden han efter krigen gik over i udenrigstjenesten. I sine sidste år var han hofchef for den daværende tronfølger, dronning Margrethe.

Ebbe Muncks hæderspris består af en bronzeplakette med et relief af Ebbe Munch, udført af billedhuggeren Knud Nellemose og ledsages af et kontant pengebeløb.