Tilbage til nyhedsliste

Mere fokus på Jyllands-korridoren

9. marts 2015

Der er voksende utilfredshed i grænselandet over regeringens fokus på den planlagte Femern-forbindelse. Sønderborg, Aabenraa og Flensborg kommuner opfordrer i fællesskab den danske regering til at støtte udbygningen af infrastrukturen på de landfaste trafikårer mellem Danmark og Tyskland.

”Styrk hovednerven for eksporten til Tyskland”, siger de tre kommuner ifølge Flensborg Avis.

Tilsammen står de tre kommuner bag samarbejdet ”Grænsetrekanten”, som blev etableret i 2009 med det formål at fremme det grænseoverskridende samarbejde inden for bl.a. vækst, beskæftigelse og infrastruktur.

Borgmestrene peger på, at langt den største industriproduktion foregår i Jylland og på Fyn:

”Skal der skabes vækst i Danmark og Nordtyskland, så er vi alle afhængige af en veludviklet infrastruktur i den sønderjyske-slesvigske region.

Forslagene fra ”Grænsetrekanten” omfatter både vej og tog. Blandt andet ønsker de tre borgmestre en fælles grænsebanegård, timedrift på tog til Hamborg og at jernbanen fra Tinglev til grænsen udbygges med et dobbeltspor.

Med en hurtig forbindelse mellem Århus og Hamborg hævder ”Grænsetrekanten”, at grænseregionens 225.000 indbyggere og omkring 10.000 studerende får bedre muligheder for at udnytte dynamikken på tværs af grænsen.

Grænsetrekantens kommuner er blot de seneste i rækken af røster i det sønderjyske, som håber, at den seneste usikkerhed om Femern-forbindelsens økonomi og tidsplan kan formå politikerne til at overveje andre muligheder for øget vækstpotentiale med Tyskland. På en dansk-tysk erhvervskonference i Sønderborg i februar opfordrede Danfoss’ direktør Mads Clausen i utvetydige vendinger regeringen til at hensætte blot 10 milliarder kroner af Femern-forbindelsens samlede anlægsbudget på 54,9 mia.kr. til udbygning af Jyllandskorridoren.