Tilbage til nyhedsliste

Mindeord om Peter Iver Johannsen

8. marts 2024

Den tidligere generalsekretær i det tyske mindretals organisation, Bund Deutscher Nordschleswiger, er død i en alder af 80 år.

Peter Iver Johannsen blev 80 år gammel.

Peter Iver Johannsen blev 80 år gammel.

Foto: Bund Deutscher Nordschleswiger

Grænseforeningen har modtaget dette mindeord om Peter Iver Johannsen, den tidligere generalsekretær i Bund Deutscher Nordschleswiger, der gik bort søndag den 3. marts efter alvorlig sygdom i en alder af 80 år.

Mindeordet er underskrevet af Hinrich Jürgensen, formand, Uwe Jessen, generalsekretær, og Harro Hallmann, sekretariatsleder i København for det tyske mindretals organisation:

”Med Peter Iver Johannsen bortgang har det tyske mindretal mistet en engageret, loyal og flittig forkæmper, som heller ikke i modgang tabte sit gode humør og sit hjertelige lune.

Peter Iver har sat sit præg på mindretallet som generalsekretær for Bund Deutscher Nordschleswiger fra 1973 til 2008.

Han har - sammen med forskellige formænd - bragt det tyske mindretal tætter på flertalssamfundet. Hvis nogen personificerede den højtbesungne udvikling fra at være imod hinanden over at være med hinanden og til at være for hinanden, var det Peter Iver.

I hans tid som generalsekretær modtog mindretallet mange gæster, hvis besøg var begivenheder, der har præget mindretallet på langt sigt, herunder:

1986: Den danske dronning Margrethes og Prins Henriks besøg.

1989: Den tyske forbundspræsident Richard von Weizsäckers besøg. 

1995: Deltagelse i den officielle danske fejring af 75-året for folkeafstemningen i 1920.

1998: Fælles besøg i grænselandet af dronning Margrethe, Prins Henrik og forbundspræsident Roman Herzog.

2005: Fejring i anledning af 50-året for Bonn-København-erklæringerne med deltagelse af forbundskansler Gerhard Schröder og statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).

2008: Kronprinseparrets besøg.

Hans evne til at huske navne og begivenheder var legendarisk. Til det sidste har vi igen og igen kunnet trække på hans viden.

Hans store styrke – og i nogle tilfælde også hans svaghed – var, at han ikke kunne sige ’nej’. Han tog i udgangspunktet altid positivt imod nye ideer og tiltag, og han forblev altid tro mod sine principper og sit engagement for blandt andet det tyske sprog.

Ingen opgave var for lille og ingen udfordring for stor for Peter Iver. Han var fagligt meget kompetent på alle områder. Det gjaldt både regnskaber og budgetter, forhandlinger, mediekontakt og at arrangere besøg og tage godt imod gæster.

Det lykkedes ham altid hurtigt at ’indordne’, som han kaldte det, nye samarbejdspartnere, hvad enten det var i Berlin, Kiel eller København.

Ved siden af sit virke som generalsekretær har Peter Iver også altid været travlt beskæftiget som frivillig gennem med sin indsats i valgkampen for Slesvigsk Parti i Haderslev, såvel som sit engagement i det tyske mindretals studenterorganisation, Verbindung Schleswigscher Studenten.

Hans europæiske engagement kom til udtryk med en bestyrelsespost og i mange år og formandsposten i VDA (Vereins für deutsche Kulturbeziehungen im Ausland), som bestyrelsesmedlem i Europabevægelsen i Nordslesvig og siden 1976 som delegeret til FUEN, organisationen for de europæiske mindretal.

Peter Iver var på enhver måde et godt menneske, der aldrig sagde et ondt ord til nogen og selv var god til at pakke det rigtigt ind, når han gav kritik.

Således blev en dårlig nyhed om den økonomiske situation modtaget med ordene: "Vi har noteret os dette med forsigtig glæde." 

Med stor personlige integritet og handlekraft har han ført mindretallet ind i fremtiden i mere end 35 år.

Hans store indsats blev belønnet med Bundesverdienstkreuz 1. klasse i 1985 og med Ridderkorset i 2004. 

Hans alvorlige sygdom og død berører os alle meget. Han vil blive savnet, og vi vil værne om hans minde."