Tilbage til nyhedsliste

Mindretal i Tyskland tager afstand fra kritik af Europa-Parlamentet

12. oktober 2022

Mindretalsrådet, der tæller de fire anerkendte nationale mindretal i Tyskland, herunder det danske og det frisiske, er raget uklar med præsidenten for den europæiske mindretalsorganisation, FUEN, over Ungarn.

Lorant Vincze blev genvalgt som præsident for FUEN den 1. oktober 2022.

Lorant Vincze blev genvalgt som præsident for FUEN den 1. oktober 2022.

Arkivfoto: FUEN

Mindretalsrådet i Tyskland tager i en pressemeddelelse afstand fra udtalelser, hvor Loránt Vincze, præsidenten for den europæiske mindretalsorganisation, FUEN, kritiserer Europa-Parlamentet. Loránt Vincze er fra det ungarske mindretal i Rumænien og har kritiseret Europa-Parlamentets rapport om Ungarn.

Mindretalsrådet, som har formanden for Sydslesvigsk Forening, Gitte Hougaard-Werner, i spidsen, tæller de fire anerkendte nationale mindretal i Tyskland, danskere, frisere, sorbere samt sintier og romaer.

”Vi afviser hans påstande om, at det er forkert, når Europa-Parlamentets betænkning beskriver Ungarn som et land, hvor demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder er i opløsning. Europa-Parlamentet har i sin betænkning i detaljer redegjort for, at Ungarn er på vej mod et autokrati eller ’valg-autokrati’, og at de demokratiske institutioner svækkes. Rapporten går også i detaljer med mindretallenes og navnlig romaernes situation,” skriver mindretallene i Tyskland i en pressemeddelelse om Loránt Vinczes udtalelser.

Mindretalsrådet i Tyskland afviser også beskyldninger fra Loránt Vincze om, at udtalelserne i rapporten er ”en stor samling, ideologiske, venstresnoede, ideologiske åbenbaringer af evige sandheder, som på ingen måde afspejler verificerbare fakta.”

Mindretalsrådet henviser desuden til FUEN's charter fra 2006, hvor det fastslås, at mindretalsbeskyttelse er forbundet med menneskerettigheder, hvilket Ungarn ikke lever op til.

Det var mindretalsrådet i Tyskland, som ved FUENs kongres i Berlin den 29. september-2. oktober fremsatte forslaget om en fælles udtalelse fra Europas mindretal om forholdene i Ungarn. Præsidiet i FUEN med Loránt Vincze for bordenden modsatte sig udtalelsen.

”Vi anser udviklingen i Ungarn for at udgøre en fare for Europa og en fare for mindretallene. Det holder vi udtrykkeligt fast i,” skriver mindretalsrådet.

Loránt Vincze har desuden sagt, at FUEN ikke bør kritisere Ungarn, fordi landet økonomisk støtter organisationen i en grad, så den uden støtten ville være finansielt bankerot. Ungarn støtter FUEN med 500.000 euro årligt.

På lederplads skriver Flensborg Avis’ chefredaktør, Jørgen Møllekær, at det havde været rigtigt og vigtigt af FUEN at erklære sin uafhængighed af den ungarske præsident Viktor Orban, og at FUEN som en fælles paneuropæisk organisation for mange forskellige mindretal skal passe på ikke at lade sig instrumentalisere af ungarske interesser.

Lorant Vincze har været præsident for FUEN siden 2016. På FUEN-kongressen i Berlin blev han genvalgt som præsident.