Tilbage til nyhedsliste

Mindretal ønsker sydslesvigsk flagdag

29. januar 2016

I den senere tid har der været en del omtale af Finansministeriets optælling af samtlige officielle flagstænger i Danmark. Forklaringen viste sig at være, at den danske regering gerne vil markere rigsfællesskabet med Grønland og Færøerne ved at flage med disses flag på alle officielle bygninger i Danmark en bestemt dag om året.

Jon Hardon Hansen, der er formand for Sydslesvigsk Forening, har i denne uge ytret ønske om en lignende flagdag for Sydslesvig.

”I det danske mindretal opfatter vi os selv som en del af det danske rigsfælleskab. En parallel findes jo i Dronningens nytårstale, hvor majestæten ikke kun sender en hilsen til Grønland og Færøerne, men også til danskerne i Sydslesvig, fordi vi nationalhistorisk har været en del af den danske helstat”, siger han.

Jon Hardon Hansen erkender, at Sydslesvig ikke statsretligt tilhører rigsfællesskabet, men håber alligevel, at Statsministeriet vil tildele Sydslesvig en officiel flagdag; en gestus, som han er overbevist om vil blive værdsat af det danske mindretal.

Han mener også, at den danske regering vil have en interesse i en sådan sydslesvigsk flagdag.

”Der bliver lagt meget arbejde i at oplyse det danske folk om mindretallets eksistens fra dansk side. I den forbindelse ville en flagdag oplagt kunne bruges til at nå danskerne. Det er også en interesse, som Sydslesvigudvalget har. Derfor vil jeg drøfte det med udvalget, så forslaget kan blive løftet ind i Folketinget”.

Hvis Sydslesvig får tildelt en officiel flagdag, anbefaler Jon Hardon Hansen, at det bliver den 14. marts, som er datoen for folkeafstemningen i 1920. Han foreslår, at der bliver flaget med et dannebrogsflag, hvorpå de to slesvigske løver er broderet, og ikke, som det er blevet udlagt, med det sydslesvigske flag med blå løver på gul bund.

Jon Hardon Hansens forslag har affødt et kritisk læserbrev i Flensborg Avis, hvor Jens Kring fra Aabenraa skriver:

”Dannebrog er ikke blot Danmarks statsflag, men det er i højere grad end blandt andre folk også hele nationens flag. Så der bliver altså allerede flaget med de danske sydslesvigeres, vores flag, over hele Danmark. Hver dag”.