Tilbage til nyhedsliste

Mindretal vil have indflydelse på grænsespørgsmål

26. november 2021

Folketinget afholdt konference på Christiansborg for at fejre 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920.

Sybilla Nitsch (tv.), 1. næstformand for SSW, og Hinrich Jürgensen, formand for BDN, deltog torsdag den 18. november i en konference på Christiansborg, hvor de kritiserede grænselukninger.

Sybilla Nitsch (tv.), 1. næstformand for SSW, og Hinrich Jürgensen, formand for BDN, deltog torsdag den 18. november i en konference på Christiansborg, hvor de kritiserede grænselukninger.

Fotos: SSW, Flemming Jeppesen/FOKUS

Repræsentanter fra det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland ønsker mere indflydelse på fremtidige grænselukninger og grænselandets forhold i det hele taget.

Det kom frem på en konference, som Folketinget havde inviteret til for at fejre 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920, der blev afholdt med et års forsinkelse på grund af corona.

Sybilla Nitsch, der er 1. næstformand i Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), slog til lyd for, at de to mindretal skulle have en høringsret, når det gælder grænselukninger.

”14.000 pendler dagligt til Danmark bidrager til den danske, økonomiske vækst. Men de kommer ofte i klemme”, sagde Sybilla Nitsch ifølge Flensborg Avis. Sybilla Nitsch mente ifølge Flensborg Avis på den baggrund, at grænselandet skal have en formel høringsret og nævnte som eksempel, at grænselukningen under corona havde været ukoordineret, og at der generelt er sociale og arbejdsmarkedsrelaterede udfordringer i grænselandet.

Hinrich Jürgensen, der er formand for Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) var også kritisk over for det dansk-tyske samarbejde, når det gælder grænselukninger, ifølge Der Nordschleswiger.

”At hævde at de dansk-tyske forbindelser er så gode som aldrig før, ville være det samme som at sige, at grænselukninger og grænsekontrol bidrager til at forbedre forbindelserne. Det er naturligvis absurd”, sagde Hinrich Jürgensen ifølge Der Nordschleswiger. Han foreslog konkret, at der blev nedsat en dansk-tysk arbejdsgruppe, der kunne komme med pragmatiske løsningsforslag.

Bertel Haarder, der også var til stede ved konferencen, gav ifølge Der Nordschleswiger de to mindretalsrepræsentanter ret.

”Jeg er enig i, at grænselukningen har været en smertelig oplevelse. Denne situation må ikke gentage sig, og vi bliver nødt til at gøre det bedre, når der opstår en krise næste gang, så det ikke ender med en grænselukning igen”, sagde Bertel Haarder ifølge Der Nordschleswiger.

Til stede ved konferencen var også Lars Sandahl Sørensen, der er direktør i Dansk Industri, der fortalte om, hvordan der er øget interesse fra tyske virksomheder og institutioner for at indgå et dansk-tysk samarbejde efter dronning Margrethes besøg i Tyskland for nylig. Marlene Wind, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, holdt foredrag om Tysklands rolle i Europa, og Moritz Schramm, lektor og studieleder ved tyske studier, Syddansk Universitet, holdt foredrag om dansk og tysk forståelse for demokrati og politik.