Tilbage til nyhedsliste

Museum Sønderjylland mangler otte millioner kroner

18. august 2023

Manglende indeksregulering på finansloven giver problemer for de sønderjyske museer

Museum Sønderjyllands formidlede i 2020 om folkeafstemning, grænsedragning og mindretal på 94 skoler i Danmark og Sydslesvig med en Genforeningsbus.

Museum Sønderjyllands formidlede i 2020 om folkeafstemning, grænsedragning og mindretal på 94 skoler i Danmark og Sydslesvig med en Genforeningsbus.

Foto: Lene Esthave/Museum Sønderjylland.

Museum Sønderjylland, der dækker over 10 kulturinstitutioner i det sønderjyske, er blandt de museer, der modtager mest i statsstøtte. Derfor rammes Museum Sønderjylland hårdt, når det statslige tilskud til museerne ikke følger den generelle prisudvikling.

Den økonomiske situation har været så stram for Museum Sønderjylland, at museerne i efteråret 2022 måtte opsige 11 medarbejdere og midlertidigt lukke tre ud af ni udstillingssteder.

Axel Johnsen, direktør for Museum Sønderjylland, har skrevet til Folketingets Kulturudvalg. Og politikerne lytter i hvert fald. Repræsentanter for Museum Sønderjylland har fået foretræde for kulturudvalget sidst i august.

”Vi er nødt til at tale med politikerne på Christiansborg om dette: Det kan godt være, at Museum Sønderjylland får et af landets højeste statstilskud, men vi er også 10 museer fordelt ud over en hel landsdel og med fire specialområder: arkæologi, historie, kunst og naturhistorie”, siger Axel Johnsen.

Museum Sønderjylland modtager i øjeblikket 32,1 mio. kr. i årlig statsstøtte. Den utilstrækkelige indeksregulering betyder, at Museum Sønderjylland gennem de sidste 15 år er blevet markant dårligere stillet end museer, der ikke har staten som primær bidragsyder. En øget statsstøtte på otte millioner kroner i 2024 vil bringe museets statsstøtte tilbage på det normale niveau.

”Hvad hjælper et højt statstilskud, når det ikke følger prisudviklingen? Fra 2010 til 2022 blev museets statstilskud udhulet med fem mio. kr. I 2023 var hullet vokset til syv mio. kr., og i 2024 regner vi med otte mio. kr. Omvendt har tilskuddet fra de fire sønderjyske kommuner fulgt nettoprisindekset og gør det også fremover”, siger Axel Johnsen spørgende.

Hvis det ikke lykkes at få forhøjet tilskuddet på finansloven, skriver Axel Johnsen til Folketingets Kulturudvalg, at det vil få følgende konsekvenser for Museum Sønderjylland:

  • Permanent lukning af flere udstillingssteder.
  • Afskedigelse af flere specialiserede medarbejdere.
  • Muligvis må et fagligt ansvarsområde opgives.
  • En betydelig reduktion i udstillings- og aktivitetsprogrammet.

I skrivelsen til Kulturudvalget fremhæves det også, at Museum Sønderjylland er landets næststørste museum med 10 udstillingssteder fordelt over fire kommuner, og at det er omkostningstungt at drive mange udstillingssteder fordelt over et stort geografisk område i flere kommuner

”Den mangelfulde regulering af statstilskuddet truer vores arbejde med grænselandets kulturarv og brobygningen over den dansk-tyske grænse. Vi kan ikke vente til museumsreformen med at få dette problem løst”, siger Axel Johnsen.

De fire sønderjyske kommuner Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg har næsten fordoblet de kommunale bidrag fra 11 mio. kr. i 2007 til 19,9 mio. kr. i 2022. Forholdet mellem det statslige og kommunale tilskud er således gået fra cirka 70/25 i procenttal i 2007 til cirka 60/40 i 2022.

Axel Johnsen vælger at være optimistisk og tro på, at politikerne på Christiansborg vil vende den tendens og støtte den kulturelle udvikling i grænselandet. 

”Det er godt, at Folketingets Kulturudvalg har sat det på dagsordenen”, siger han.