Tilbage til nyhedsliste

Ny ph.d.-afhandling: Mindretalsskoler skal blive bedre til at formulere deres ekspertise

13. september 2017

Den første ph.d.-afhandling fra Center for Mindretalspædagogik ved UC Syd er netop blevet forsvaret. Forfatteren hævder, at mindretalsskolernes lærere savner faglig baggrund, men at deres know-how og praktiske færdigheder er meget høje.

Pædagogikforskeren Camilla Franziska Hansen har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling Mindretalspædagogik i praksis. En undersøgelse af mindretalspædagogikken i Nord- og Sydslesvig. Det er første gang, at en universitetsafhandling studerer det pædagogiske potentiale på mindretallenes skoler.

Ifølge Camilla Franziska Hansen vurderer lærerene i både Nord- og Sydslesvig, at flertallet af deres elever har et andet modersmål end det sprog, der bliver brugt i undervisningen. Det giver en række pædagogiske udfordringer, men ifølge Hansen har lærerne ingen specifik pædagogisk faglighed til at varetage denne særlige form for undervisning.

Derudover hævder hun i afhandlingen, at de værdier, som skoleforeningerne promoverer over for deres lærere, er svære for lærerne at forholde sig til, og at mange af anbefalingerne er i modstrid med hinanden.

Til gengæld viser afhandlingen, at lærerenes know-how og praktiske viden om, hvordan undervisning på mindretalsskoler bedst fungerer, er meget veludviklet. De enkelte læreres niveau er med andre ord meget højt, men deres viden om god undervisning er ”tavs og individuel.”

Det betyder, at værdifuld viden går tabt, når erfarne og dygtige lærere forlader mindretalsskolerne, og Camilla Franziska Hansen opfordrer derfor til, at mindretallene bliver bedre til at formulere den viden, deres lærere er så gode til at opbygge hver for sig.