Tilbage til nyhedsliste

Nye ansigter i Grænseforeningens bestyrelse

5. september 2021

Grænseforeningen har konstitueret sig med en ny bestyrelse på Grænseforeningens Sendemandsmøde i Vingsted.

Grænseforeningens bestyrelse

Billedtekst: Grænseforeningens bestyrelse, set fra venstre, øverst: Jan Uldal Niemann, Region Hovedstaden, Else Tornbo (2. næstformand), Region Syddanmark, Per Paludan Hansen (ressourceperson), Jørgen Bruun Christensen (næstformand), Peter Skov-Jakobsen, (formand), Jonas Kopf, repræsentant for Grænseforeningen Ungdom, Per Grau Møller, Region Syddanmark, Peter Bruhn Jepsen, (ressourceperson). Set fra venstre, forrest: Karsten Nørgaard Simonsen, Region Nordjylland, Erling Rørdam, Region Hovedstaden, Ruth Villadsen, Region Sjælland, Kirsten Rykind-Eriksen, Region Syddanmark, Karen Marie Ravn, Region Midtjylland, Annemarie Brett Jakobsen, Region Sjælland.

Foto: Lars Salomonsen

Der er to nye medlemmer i Grænseforeningens bestyrelse efter Grænseforeningens Sendemandsmøde, der blev afholdt i Vingsted søndag.

Annemarie Brett Jakobsen blev valgt i Region Sjælland og erstatter Lars Bjerre, Næstved, der ikke modtog genvalg. Annemarie Brett Jakobsen er i forvejen formand for Midtsjællands Grænseforening.

Horst-Werner Knüppel blev valgt i Region Midtjylland og erstatter Bo Trelborg, Skjern-Tarm-Videbæk Egnen, der ikke modtog genvalg.