Tilbage til nyhedsliste

Nyt undervisningsmateriale til grundskolen får millionstøtte

20. december 2021

Flere skoleelever i Danmark skal få mulighed for at beskæftige sig med det danske mindretal og det dansk-tyske grænseland. Folketingets Sydslesvigudvalg har valgt at støtte nyt undervisningsprojekt, som Grænseforeningen står bag, med knap to millioner kroner.

Grænseforeningens nye digitale undervisningsmateriale 'Mojn Moin' har modtaget knap to millioner kroner i støtte fra Folketingets Sydslesvigudvalg.

Grænseforeningens nye digitale undervisningsmateriale 'Mojn Moin' har modtaget knap to millioner kroner i støtte fra Folketingets Sydslesvigudvalg.

Foto: Grænseforeningen

Genforeningsfejringen og markeringen af det dansk-tyske kulturelle venskabsår har givet en øget opmærksomhed på det dansk-tyske grænseland, og det gælder også i undervisningssektoren. Derfor ønsker Grænseforeningens nu at igangsætte et nyt undervisningsprojekt, der skal give flere skoleelever i Danmark mulighed for at beskæftige sig med det dansk-tyske grænseland og herunder det danske mindretal i Sydslesvig.

Det fremgår af projektbeskrivelsen af Grænseforeningens nye undervisningsprojekt ’Mojn Moin’, som Folketingets Sydslesvigudvalg har valgt at støtte med 1.955.000 kr. over tre år. Og støtten vækker glæde hos Gunvor Vestergaard, der er pædagogisk konsulent i Grænseforeningen.

”Vi er meget glade og taknemmelige for den økonomiske støtte fra Sydslesvigudvalget. Det betyder, at vi nu kan udvikle endnu flere spændende og lærerige undervisningstilbud om grænselandet og det danske mindretal.”, siger Gunvor Vestergaard og tilføjer:

”Vi håber, at vi med projektet kan gøre endnu flere lærere begejstret for det dansk-tyske grænseland som undervisningsemne. Det er vores oplevelse, at når lærerne først bliver bekendt med grænselandet, så opdager de hurtigt, hvor mange muligheder der er.”

Projektet udspringer af, at Grænseforeningen i 2020 udgav undervisningsbogen ”Mojn Moin”, der retter sig mod grundskolen. Bogen udkom i både en dansk og en tysk udgave, og siden udgivelsen er der blevet sendt ca. 3.000 eksemplarer af hver ud til skoler i Danmark, dvs. 6.000 i alt. Med støtten fra Sydslesvigudvalget bliver det nu muligt at opgradere undervisningsmaterialet til at blive mere omfattende og digitalt forankret.

Konkret skal pengene bruges på fire fokusområder. Der skal udvikles nyt digitalt undervisningsmateriale med udgangspunkt i ’Mojn Moin’-bøgerne, der retter sig mod grundskolen. Der skal udarbejdes aktiviteter for lærere i grundskolen samt lærerstuderende, så deres kendskab til grænselandet og det danske mindretal øges. Og så skal Grænseforeningens eksisterende undervisningssider www.ietGrænseland.dk og www.imGrenzgebiet.de, der retter sig mod ungdomsuddannelserne, videreudvikles med fokus på at blive tilpasset læreruddannelsens kompetencemål.

Støtten fra Sydslesvigudvalget vil også gå til ansættelse af en deltidsmedarbejder.

De knap to millioner kroner er Sydslesvigudvalgets ubrugte midler fra 2021, som Grænseforeningen nu får lov til at bruge over de næste tre år.