Tilbage til nyhedsliste

Optimisme efter møde om Christianslyst

9. maj 2016

Kursuscentret Christianslysts fremtid er stadig uvis, men der er en vis optimisme at spore hos Mette Bock, der er formand for Grænseforeningen, efter mandagens møde i Undervisningsministeriet.

”Jeg aner håb forude”, siger Mette Bock, der på Grænseforeningens vegne støtter en redningsaktion for Christianslyst, fordi en lukning vil betyde, at der efter Grænseforeningens beregninger kommer til at mangle 5000 overnatninger årligt i Sydslesvig til mindretallets gæster.

Det er Kim Andersen, der er formand for Sydslesvigudvalget, der havde indkaldt til mandagens møde om Christianslysts fremtid, efter at Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), der ejer stedet, tidligere har meldt ud, at de agter at lukke Christianslyst med udgangen af november 2016 af økonomiske grunde. På Grænseforeningens Sendemandsmøde 30. april meddelte Kim Andersen, at Sydslesvigudvalget ”gerne vil være SdU behjælpelig med at finde ud af, hvad der skal ske med Christianslyst”, hvorefter han fra talerstolen inviterede til mandagens møde.

På mødet i Undervisningsministeriet deltog foruden Kim Andersen og Mette Bock: SdUs bestyrelsesformand Kirstin Asmussen, SdUs direktør Anders Kring, Skoleforeningens bestyrelsesformand Udo Jessen, Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen og Grænseforeningens næstformand Jens Andresen.

SdUs direktør Anders Kring sagde på SdUs styrelsesmøde 2. maj i Egernførde, at det gælder om at bygge bro, indtil der er fundet en løsning.

”Hvis en sådan løsning kan findes, uden at SdU kommer i klemme økonomisk, så kan vi ikke sige nej til det”, sagde Anders Kring ifølge Flensborg Avis på SdUs styrelsesmøde, hvor der også var skeptiske toner fra baglandet over for en eventuel redning.

Mette Bock forudser, at der kommer til at gå nogle uger, før der kommer en afklaring på Christianslysts fremtid.

”Lige nu skal tiden bruges på at regne på, hvordan tingene kan komme til at hænge sammen”, siger hun.

Grænseforeningen har tidligere tilbudt at bidrage med 20.000 euro om året i en treårig periode. Der er i dag et årligt tilskudsbehov på driften af Christianslyst på godt 100.000 euro om året.