Tilbage til nyhedsliste

Peter Skov-Jakobsen er genvalgt som Grænseforeningens formand

7. maj 2022

Biskop Peter Skov-Jakobsen, København, er blevet enstemmigt genvalgt som formand for Grænseforeningen. Det skete ved Grænseforeningens Sendemandsmøde 2022 lørdag den 7. maj.

Peter Skov-Jakobsen er blevet genvalgt som formand for Grænseforeningen.

Peter Skov-Jakobsen er blevet genvalgt som formand for Grænseforeningen.

Foto: Grænseforeningen

Peter Skov-Jakobsen, der har været formand for Grænseforeningen siden 17. oktober 2020, er blevet genvalgt med enstemmighed af de 68 stemmeberettigede ved Grænseforeningens Sendemandsmøde lørdag den 7. maj 2022 i Vingsted Centret ved Vejle.

"Tusind tak for valget. Det her er spændende, det her er vigtigt. Samtalen om grænser, kultur og sprog. Det er noget af det, der bliver kamp om i fremtidens Europa, sagde Peter Skov-Jakobsen efter valget. 

Om Grænseforeningens arbejde sagde Peter Skov-Jakobsen desuden på Sendemandsmødet:

”Det handler om forståelse og agtelse for sprog og kultur. Vi skal ville samtalen, lytte mere og finde temaer, vi kan samles om og være fælles om”, sagde Peter Skov-Jakobsen, og understregede det gode forhold i det dansk-tyske grænseland og siden trak linjer til den nye situation, Europa er kommet i efter Ruslands angreb på Ukraine den 24. februar 2022.

”Nok har vi meget at fejre, og Grænseforeningen har en rolle heri, men vi har også meget at kæmpe for”, sagde Peter Skov-Jakobsen.      

Peter Skov-Jakobsen, der til daglig er biskop i Københavns Stift, overtog i 2020 formandsposten efter Jens Andresen.

I alt deltog godt 130 personer fra Danmark og Sydslesvig i Grænseforeningens Sendemandsmøde. Hilsner blev givet af bl.a. formand Christian Juhl, Folketingets Sydslesvigudvalg, generalkonsul Kim Andersen, Flensborg, formand Gitte Hougaard-Werner, Sydslesvigsk Forening, og bibliotekschef Jens M. Henriksen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Også de medlemmer af bestyrelsen, der var på valg, blev enstemmigt genvalgt. Det drejer sig om Else Tornbo, Sønderborg, Kirsten Rykind-Eriksen, Vejle, Karen Marie Ravn, Viborg, Karsten Nørgaard Simonsen, Aalborg, Ruth Villadsen, Sorø, og Jan Uldahl Niemann, Helsingør.