Tilbage til nyhedsliste

Pia Kjærsgaard roser mindretalssamarbejde

20. november 2017

Det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland er i løbet af de sidste 100 år gået fra at være tabere til at være vindere, der formår at samarbejde henover grænsen. Det sagde Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), i sin tale til den sydslesvigske delegation, der torsdag besøgte Christiansborg.

”Sidste år, da det tyske mindretal var her, roste jeg dem for det gode samarbejde, der eksisterer mellem det danske mindretal syd for grænsen og det tyske mindretal nord for grænsen. I skal have samme ros. Samarbejdet er så godt, at vi her på Christiansborg nogle gange kommer under dobbelt pres, men det tager vi nu ikke skade af”, sagde Pia Kjærsgaard.

Hvert år besøger en delegation af repræsentanter for det danske mindretals foreninger København og Folketinget, og traditionen tro bliver delegationen og repræsentanter for Grænseforeningen inviteret til frokost af Folketingets Præsidium, hvor Folketingets formand hilser velkommen.

Pia Kjærsgaard lagde sin tale vægt på de, at de sidste snart 100 års udvikling i grænselandet danner skole, med grænsen der i 1920 blev fastlagt efter en folkeafstemning, og mindretallenes rettigheder der senere blev sikret. I den forbindelse henviste hun til ”Mindretallenes Hus”, som det danske mindretals kulturorganisation Sydslesvigsk Forening (SSF) ønsker at etablere i Flensborg i samarbejde med den europæiske mindretalsorganisation Federal Union of European Nationalities (FUEN).

”Vi er mange der krydser fingre for, at det lykkes jer at samle den nødvendige støtte til, at I kan etablere Mindretallenes Hus i Flensborg, som I har arbejdet for i mange år. Verden fortjener et sted, hvor man kan hente viden og inspiration til at løse konflikter med mindretal i grænseområder. Og der findes ikke et mere oplagt sted end Flensborg til at huse en sådan institution”, sagde Pia Kjærsgaard.

Udover at rose mindretalssamarbejdet fremhævede Pia Kjærsgaard i sin tale den gode stemning, der ifølge hende altid hersker under frokosterne, når den sydslesvigske delegation er på besøg på Christiansborg.

”Jeg ved godt, hvorfor det er sådan. Det bunder i vores fælles kærlighed til grænselandet og den samhørighed, der er mellem det danske mindretal i Sydslesvig og os i Danmark”, sagde Pia Kjærsgaard.

I år deltog blandt andre også kulturminister Mette Bock (LA) og Sydslesvigudvalgets nye formand, Anni Matthiesen (V), i frokosten.