Tilbage til nyhedsliste

Reformationsdagen diskuteres som ny fridag i Nordtyskland

31. oktober 2017

I dag holdes der ekstraordinært fri i hele Tyskland for at fejre 500-året for Reformationen. Det vækker debat om ekstra fridage i de nordtyske delstater, der har færre af slagsen end de sydtyske, overvejende katolske delstater. I mindretalspartiet Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) så man hellere en ny verdslig fridag i Slesvig-Holsten.

I dag, den 31. oktober, er det 500 år siden, at Luther slog sine berømte teser op på kirkedøren i Wittenberg, hvori han kritiserede det, han så som kirkeligelige misforhold, og indledte Reformationen. I Danmark markeres dagen blandt andet officielt på Christiansborg og med gudstjenester i landets domkirker.

I Tyskland er reformationsdagen i forvejen officiel helligdag i fem østlige delstater, og den diskuteres nu som helligdag i de nordtyske delstater, der generelt har færrest fridage i Forbundsrepublikken. I Bremen er den højeste gejstlige i delstatens evangeliske kirke, Renke Brahms, varm fortaler for en fælles tysk reformationshelligdag.  

”Jubilæumsåret har vist, at Reformationen helt frem til i dag har præget vores kultur og vores land så meget, at vi i fællesskab bør anerkende det med en officiel helligdag”, siger Renke Brahms til Die Welt.

Slesvig-Holsten er en af de tyske delstater, der med ni officielle fridage mod eksempelvis Bayerns 13 fridage holder mindst fri. Flemming Meyer, der er formand for SSW og repræsenterer det danske mindretal i den slesvig-holstenske landdag, mener at ideen om en ekstra fridag generelt har stor politisk opbakning i delstaten.

”Men der er uenighed om datoen. I SSW mener vi, en ny fridag ikke behøver have religiøs karakter. Vi så hellere en fridag, der har relation til vores delstat. I Danmark fejrer man jo eksempelvis Grundlovsdagen, og vi har derfor foreslået, at vi i Slesvig-Holsten ligeledes kunne fejre dagen, hvor vi fik vores delstats Landessatzung (forløberen for den slesvig-holstenske forfatning, underskrevet den 13. december 1949, red.)”, siger Flemming Meyer.

Et andet forslag, der diskuteres i Slesvig Holsten, er dagen hvor Forbundsrepublikken Tysklands fik sin grundlov, den 23. maj 1949.

Uanset hvilken dag det bliver, kunne det for Danmark være en økonomisk gevinst, hvis Slesvig-Holsten indførte flere fridage. Det ville øge den tyske turisme i Danmark, der i 2016 var rekord stor, siger Mads Schreiner, der er Visit Denmarks markedschef i Tyskland, ifølge Flensborg Avis.

Om Slesvig-Holsten får en ekstra fridag, og hvilken dato den i givet fald lander på, er endnu uvist.