Tilbage til nyhedsliste

SdU fjerner tilskud til forening: Ikke dansk nok

15. november 2022

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) har indstillet støtten til IF Tønning, fordi idrætsklubben ikke skønnes at være dansk nok

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) er en paraplyorganisation for sydslesvigske idræts- og fritidsforeninger.

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) er en paraplyorganisation for sydslesvigske idræts- og fritidsforeninger.

Foto: Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)

Det har ført til en debat om danskhed, at Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) har trukket støtten til idrætsforeningen IF Tønning. Styrelsen i SdU begrunder beslutningen med, at man ”ikke længere kan forsvare, at danske skattemidler skal gå til overvejende tysk foreningsvirksomhed”.

Det skriver Flensborg Avis.

Formand for SdU, Kay von Eitzen, uddyber overfor avisen, at det er tilskuddet pr. medlem og tilskud til el, varme, baner og klubhus, der bortfalder.

Han tilføjer, at SdU i flere år har problematiseret det overfor idrætsklubben i Tønning, og han slår fast, at beslutningen skyldes, at idrætsklubben ikke lever op til SdU’s vedtægter, som siger, at tilskuddet gives til ”enhver almennyttig dansk ungdoms-/idrætsforening”.

SdU’s direktør, Anders Kring, siger til Flensborg Avis, at styrelsen har fuldt hjemmel til at træffe en beslutning om at trække støtten til en forening. En eksklusion kræver to tredjedels flertal på et landsmøde.

”Men der er vi ikke”, siger Anders Kring til Flensborg Avis.

Beslutningen har ført til en debat på Facebook om, hvad det sige at være dansk. Om det siger Anders Kring til Flensborg Avis:

”Sprog og kultur hænger sammen. Hvis vi ikke håndhæver det, kan en tysk sportsklub med et antal danske sydslesvigere som medlemmer jo komme og kræve optagelse i SdU.”

Han understreger, at der ikke er tale om at udøve sindelagskontrol.