Tilbage til nyhedsliste

Sydslesvig er klar til at tage imod dronningen

30. august 2019

Når Kongeskibet ”Dannebrog” med dronning Margrethe om bord ankommer til Flensborg på tirsdag den 3. september, er det danske mindretal i Sydslesvig klar til at tage imod dronningen. 

Dansk Generalkonsulat i Flensborg opfordrer på sin hjemmeside til, at lokale maritimforeninger sejler ud på Flensborg Fjord for at byde Dronningen velkommen, inden Dannebrog lægger til i Flensborg Havn kl. 10. Det er formanden for den danske Flensborg Yacht Club, Kay von Eitzen, der har taget initiativet til at samle sejlskibe og lystsejlere i bugten ved Wasserleben kl. 9 og følge Kongeskibet Dannebrog ind til Skibsbroen.

”De mange sejlskibe på fjorden er en festlig måde at hilse vores Dronningen velkommen på”, skriver generalkonsul Kim Andersen på Facebook. De lokale sejlskibe opfordres også til at mødes den 6. september kl. 16 ved havnespidsen og følge kongeskibet Dannebrog ud af havnen, når Dannebrog forlader Flensborg kl. 16.40.

Sydslesvigsk Forening opfordrer i sit informationsblad, Kontakt, fredag medlemmerne af det danske mindretal til at være med til at byde dronning Margrethe velkommen til Sydslesvig.

”Der er mange muligheder for at opleve Hendes Majestæt Dronningen rundt omkring i landsdelen… Vi anbefaler at være der i god tid før ankomst”, lyder det i Sydslesvigsk Forenings informationsblad, der giver en fyldestgørende gennemgang af dronningens besøg og lover at uddele Dannebrogsflag til publikum ved Danevirke Museum, Paludanushuset i Frederiksstad og Flensborghus.

Flensborg Bibliotek, som Dronningen besøger fredag for at besigtige Den Slesvigske Samling og opleve en af bogbusserne indefra, skriver på sin hjemmeside, at ”fredag den 3. september bliver en stor dag for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig”. Biblioteket vil være lukket fredag på grund af dronningens besøg. Til gengæld lokkes der med et glimt af dronningen.

”Bogbussen vil holde foran Marietrappen, så det er ikke umuligt, at du kan få et glimt af Majestæten og hendes følge, hvis du er i Nørregade fra ca. kl. 14.30”.

Der vil være afskedsreception for dronningen på Flensborghus for inviterede gæster. Men mindretallets medlemmer opfordres også her til at komme og tage afsked med dronningen på Flensborghus’ parkeringsplads, der åbnes fra kl. 14.50, og følge dronningen ned til Flensborg havn. Der vil være fællessang og kor, når skibet forlader havnen.

Programmet for dronningens besøg i Slesvig-Holsten og hos det danske mindretal i Sydslesvig kan ses her.