Tilbage til nyhedsliste

Sydslesvigere får lettere adgang til dansk statsborgerskab  

23. november 2020

Det er blevet lettere for medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig, der er bosat i Danmark, at få dansk statsborgerskab, efter at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har lempet krav om tilknytning til danske forhold.

Det er nu blevet lettere for medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig, der er bosat i Danmark, at få dansk statsborgerskab.

Det er nu blevet lettere for medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig, der er bosat i Danmark, at få dansk statsborgerskab.

Foto: Arkivfoto

Reglerne for tildeling af statsborgerskab til medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig, der er bosiddende i Danmark, er blevet lempet. Hvor en ansøger tidligere skulle dokumentere sit tilhørsforhold til det danske mindretal fra tre måneder efter endt skolegang i Sydslesvig, gælder kravet nu først fra fem år efter endt skolegang. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til Flensborg Avis.  

”Desværre er der en del, der har fået afslag på statsborgerskab, fordi de har været væk i et, to eller tre år. Det været grundlag for, at vi har valgt at lave en lang periode på fem år, hvor folk har mulighed for at lave noget andet, for eksempel et år i udlandet, uden at det gør det sværere for dem at få dansk statsborgerskab”, siger Mattias Tesfaye. 

Lempelsen af reglen gælder for sydslesvigere bosat i Danmark. Det gælder fortsat, at ansøgeren skal have haft to års uafbrudt ophold i Danmark. Desuden skal ansøgeren være født eller opvokset i Sydslesvig, have gået helt eller delvist på dansk skole og som voksen under ophold i Sydslesvig have udvist tilknytning til danske forhold.  

Christian Juhl (EL), der er formand for Sydslesvigudvalget, så gerne, at reglerne blev gjort endnu mere lempelige.  

”Vi har givet ministeren en liste med flere ting, der giver afslag på statsborgerskab. Og vi havde egentlig forventet, at vi ville få svar på alle punkter, ikke kun på det ene”, siger Christian Juhl til Flensborg Avis og henviser til, at sydslesvigere, der ikke er bosat i Danmark, fortsat skal have bopæl i Sydslesvig for at kunne opnå dansk statsborgerskab. 

Sydslesvigudvalget skal drøfte sagen med udlændinge- og integrationsministeren den 2. december.