Tilbage til nyhedsliste

Sydslesvigske feriebørn opprioriteres

1. februar 2016

Sydslesvigske børn rejser hvert år på ferie hos danske værtsfamilier i stort tal, og har gjort det uafbrudt i næsten hundrede år. Denne ordning bliver nu opprioriteret, efter at Sydslesvigudvalget i sidste uge tildelte Grænseforeningen 2,58 millioner kr. i støtte til ”Projekt Feriebørn 2.0”.

Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen, udtrykker glæde over støtten.

”Vi kan nu styrke indsatsen for, at sydslesvigske børn og unge får mulighed for samvær og kontakt med jævnaldrende i Danmark”, siger han. 

Pengene til projektet, der varer i tre år, skal især bruges til at ansætte en fuldtidsmedarbejder, der skal have kontor i Grænseforeningens sekretariat i København. En af arbejdsopgaverne bliver at skaffe danske værtsfamilier for de sydslesvigske børn og unge, der er mellem 7 og 15 år.  Her står den nye medarbejder over for en udfordrende opgave, siger Knud-Erik Therkelsen:

”Familiestrukturer og feriemønstre har ændret sig over de sidste årtier, og danske familier prioriterer i dag at være sammen med deres egne børn. Men vi håber samtidig på, at danske forældre kan se perspektivet i mødet med feriebørnene, der er det første lille skridt ind i en globaliseret verden, og at de melder sig som værtsfamilie”, siger han. 

Fristen for at melde sig som værtsfamilie er 15. maj. Knud-Erik Therkelsen understreger, at man ikke behøver at have hjemmeboende børn for at blive værtsfamilie. Har man børnebørn, kan de måske være på besøg en del af tiden, mens feriebarnet er på besøg.

Sydslesvigske feriebørn er rejst på sommerferie i Danmark siden 1919. Ordningen varetages i dag af Dansk Skoleforening, der har oprettet et såkaldt rejsekontor til at tage sig af opgaven, i et samarbejde med Grænseforeningen.

Støtte til tv og oplevelsesportal

Ud over Grænseforeningens ”Projekt Feriebørn 2.0” modtog tre andre projekter støtte fra Sydslesvigudvalget, der hvert år bevilger penge til diverse projekter, der har forbindelse til Sydslesvig.

Af den samlede projekttildeling på i alt 14,2 millioner kroner modtog Flensborg Avis syv millioner kroner til at lave tv til avisens hjemmeside og andre websider. Der vil blive ansat tre medarbejdere, der kan lav tv-indslag, som eventuelt også kan bringes af for eksempel TV-Avisen og TV Syd, skriver Flensborg Avis.

Dansk Skoleforening og en række andre organisationer modtog 3,1 millioner kroner til projektet ”Oplev Sydslesvig”. Pengene skal bruges til at lave en internetportal med oplevelser i Sydslesvig. Målgruppen er ikke mindst skoleklasser.

Endelig modtog Sydslesvigsk Forening 1,2 millioner kroner til projektet ”Værditilvækst”, der har som formål at finde ud af, hvilken værditilvækst sydslesvigerne tilfører Danmark.

 

Læs mere om sydslesvigske feriebørn og muligheden for at blive dansk værtsfamilie på www.feriebarn.dk.