Tilbage til nyhedsliste

Sydslesvigske forsamlingshuse skal tænke nyt

18. januar 2016

De sydslesvigske forsamlingshuse har været genstand for debat, efter at Jens A. Christiansen, SSFs generalsekretær, i sidste uge kaldte det ”uhørt”, at distrikter i foreningen vil bevare forsamlingshusene, selv om der kun afholdes få møder årligt. 

Mette Bock, der er formand for Grænseforeningen, opfordrer mandag til, at man tager diskussionen om de sydslesvigske forsamlingshuses fremtid. I et interview i Flensborg Avis siger hun, at Grænseforeningens lokalforeninger gerne vil støtte initiativer, der knytter sig til forsamlingshusene.

I Danmark har man i en årrække diskuteret forsamlingshusenes situation, og det vurderes, at hver sjette forsamlingshus er truet af lukning. Alligevel mener Anders Sørensen, der er formand for Danske Forsamlingshuse, at der er grund til optimisme.

”Jeg tror, det vil blive bedre fremadrettet, for der er blevet større afstand mellem rådhuset og de små lokalsamfund efter kommunalreformen, og samtidig er der lukket skoler. Forsamlingshusene er noget af det sidste, der er tilbage at være fælles om ude i de små samfund”.

Anders Sørensen kender ikke meget til forholdene i Sydslesvig. Men han mener generelt, at alle forsamlingshuse ville have en chance, hvis de ikke bare lader stå til, men tager fat om problemerne i tide og tænker nyt. Blandt andet ved at gøre noget ved sammensætningen af forsamlingshusenes bestyrelser. Mange bestyrelsesmedlemmer er i dag mellem 65 og 80 år.

”Hvis man får fat i yngre mennesker, vil arrangementerne også blive rettet mod dem, og flere vil føle et medejerskab”, siger han.

Som et eksempel på et forsamlingshus, der har klaret sig godt, nævner han Gånsager Forsamlingshus i Skærbæk, hvor lokale borgere samlede penge ind og gik i gang med en totalrenovering af forsamlingshuset. Det betød både, at de lokale blev mere engagerede i forsamlingshuset, og at forsamlingshuset blev moderniseret. I dag bliver forsamlingshuset brugt til mange flere arrangementer.

De første forsamlingshuse i Danmark blev oprettet i 1800-tallet som led i en folkelig samling. Forsamlingshusene i danske landsbyer er traditionelt blevet brugt som samlingssted for de lokale, når der afholdes fester som fødselsdage, konfirmation, bryllup eller mindesammenkomst efter en begravelse. Derudover benyttes forsamlingshusene også til bankospil og dilettantforestillinger.

Danske Forsamlingshuse har udgivet bogen, ”Bestyrelseshåndbogen”, der er en introduktion til bestyrelsers arbejde. Den koster 150 kroner + porto og kan bestilles ved at skrive til it@forsamlingshus.net