Tilbage til nyhedsliste

Tysk ministerpræsident bakker op om europæisk mindretalsinitiativ

24. november 2017

Slesvig-Holsten vil være bannerfører for mindretalsbeskyttelse i Tyskland og i Europa. Det sagde delstatens ministerpræsident Daniel Günther (CDU) på et fælles pressemøde med det danske mindretal til støtte for borgerinitiativet Minority SafePack, der vil sikre fælles retningslinjer for mindretalsbeskyttelse i EU.

”Minority SafePack-initiativet er en af de mest betydningsfulde solidariske handlinger fra de europæiske mindretals side i de sidste årtier. Derfor har initiativet også stor betydning for Slesvig-Holstens position i Europa som et hjemsted for mindretal”, sagde Daniel Günther på pressemødet torsdag.

Bag pressemødet stod mindretalspartiet Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og det danske mindretals kulturorganisation Sydslesvigsk Forening (SSF), der i fællesskab har sat sig for at intensivere indsatsen for at samle underskrifter til Minority SafePack, som de europæiske mindretals paraplyorganisation Federal Union of European Nationalities (FUEN) står bag.

Der skal samles en million underskrifter i mindst syv EU-lande, før EU-Kommissionen er tvunget til at forholde sig til initiativets forslag om fælleseuropæiske bestemmelser for mindretalsbeskyttelse. Samlet mangler omkring 900.000 underskrifter. I Tyskland alene skal der samles 72.000 underskrifter, hvoraf der indtil videre kun er samlet lidt over 1.500. Deadline for underskriftsindsamlingen er den 3. april 2018. Derfor har SSF og SSW planlagt en fælles aktion i weekenden for at samle underskrifter i de større byer i Sydslesvig.

Lars Harms, der er formand og landdagsmedlem for SSW, understregede på pressekonferencen vigtigheden af, at understøtte mindretalspolitikken i Europa.    

„Erfaringerne fra vort eget grænseland har vist, at mindretal kun kan integreres effektivt i samfundet, hvis de sikres ligeberettigelse og frihed til at pleje deres kultur og sprog som en accepteret del af det omgivende samfund. Minority Safepack-initiativet kan på den måde bidrage til mere indre stabilitet og sikre fred i Europa“, sagde Lars Harms.

På lørdag mellem klokken 11 og 14 vil repræsentanter for SSF og SSW samle underskrifter i gågaderne i Husum, Slesvig, Flensborg og Egernførde.

Online underskrifter kan afgives her.